بینی سران (Sphenodontia) راسته ای از خزندگان شبیه به سوسمارها هستند که تنها یک گونه (تواتارا) (Tuatara) (Sphenodon) و دو زیر گونه از آنها هنوز منقرض نشده اند و به صورت زنده یافت میشوند. برخلاف تعداد کم این موجودات که امروزه بسیاری از آنها منقرض شده اند اگر به دوره «مزوزوئیک» بازگردیم این موجودات را در رده بندی های وسیع و تعداد فراوانی خواهیم دید.
بینی سران در اصل به سه شاخه اصلی و مهم تقسیم میشوند که عبارتند از :


Gephyrosauridae جفیروسوریدا


Pleurosauridae پلروسوریدا


Sphenodontidae اسفنودونتیدا
تمامی تواتاراهای امروزی از خانواده اسفنودونتیدا هستند که البته تعداد بسیار زیادی از اعضای این خانواده نیز پیش از این منقرض شده اند.مترجم : محمد مسعود کشوری
منبع : wikipedia


Original thread: بینی سران چه حیواناتی هستند؟ (Sphenodontia), Author: mas0ud, Site: تالار گفتگوی پرشین پت(مای پت)