کمک به گربه ای که دچار خفگی شده + آموزش تنفس مصنوعی و CPR


خفگی می تواند زندگی گربه شما را تهدید کند. از آن بدتر، گربه ای که دچار خفگی می شود سعی به نفس کشیدن می کند، و ممکن است هراسناک تر شود. هدف یک صاحب حیوان این است که بدون گاز گرفته شدن، راه هوا را باز کند.

اگر مشکوک به این هستید که آیا گربه شما دچار خفگی شده، برخی علامت های قابل مشاهده عبارتند از: پنجه کشیدن به دهان، زبان سفید یا آبی، پریشانی آشکار و بیهوشی.

اگر گربه شما دچار خفگی شده طبق راهنمای مراقبت از گربه عمل کنید:

مرحله 1: با احتیاط به گربه نزدیک شوید. اگر گربه شما عصبی یا بیمناک است، در صورت نیاز آن را مهار کنید.

مرحله 2: راه هوا را صاف کنید.

مرحله 2a: یک دست را بر روی سر گربه قرار دهید به طوری که شست و انگشت اشاره شما پشت دندان های بلند (نیش) قرار بگیرد، سر با کف دست شما مهار می شود. اگر گربه تقلای زیادی کرد به مرحله 2e بروید.

مرحله 2b: به آرامی سر گربه را بچرخانید به طوری که دماغ آن به سمت بالا قرار گیرد. انگشت شست و اشاره را همزمان فشار دهید، دهان باز خواهد شد.

مرحله 2c: به آرامی زبان را خارج کنید. اگر جسمی را مشاهده کردید، سعی کنید با انگشتان خود یا دم باریک آن را خارج کنید. ( مگر اینکه جسم یک سوزن باشد )

مرحله 2d: اگر جسم یک سوزن بود و عمیقا در سقف دهان فرو رفته بود، دست نگه دارید. گربه را سریعا به دامپزشکی انتقال دهید. اگر گربه مضطرب است زبان را به آرامی بیرون از دهان نگه دارید.

مرحله 2e: اگر نمی توانید جسم را خارج کنید (غیر از سوزن)، گربه را از پاهای پشتی به صورت واژگون بالا بیاورید، و به شدت تکان دهید. ضربه زدن به پشت، هنگام تکان دادن نیز ممکن است به بیرون پریدن جسم کمک کند.

مرحله 2f: اگر جسم باز هم خارج نشد، گربه را به بغل بخوابانید، کف دستان خود را پشت آخرین دنده در هر دو طرف شکم قرار دهید، و سه الی چهار مرتبه دستان خود را به سرعت به سمت هم بفشارید. اگر جسم همچنان گیر کرده است، این رویه را تکرار کنید.

مرحله 3: اگر نتوانستید جسم را خارج کنید، فورا گربه را به دامپزشکی انتقال دهید.

مرحله 4: اگر جسم را خارج کردید اما گربه همچنان نفس نمی کشید، ضربان قلب را با قرار دادن انگشتتان بر وسط قفسه سینه حدودا یک اینچ پشت آرنج گربه چک کنید.

تنفس مصنوعی برای یک گربه:

مرحله 5: اگر قلب گربه نمی تپید، به مرحله 6 بروید. اما اگر می تپید، تنفس مصنوعی را انجام دهید.

مرحله 5a: گربه را به بغل بخوابانید.

مرحله 5b: سر و گردن را صاف کنید. دهان و لب های گربه را بسته نگه دارید و با شدت در سوراخ بینی آن بدمید. هر 3 تا 5 ثانیه یک تنفس بدهید. تا زمانی که تنفس، یا بالا آمدن سینه را احساس کنید این کار را تکرار کنید.

مرحله 5c: بعد از ده ثانیه دست نگه دارید، به قفسه سینه نگاه کنید تا تکان خوردن آن نشانه ای باشد برای اینکه گربه خود نفس می کشد.

مرحله 5d: اگر گربه هنوز نفس نمی کشید، تنفس مصنوعی را ادامه دهید.

مرحله 5e: گربه را به دامپزشکی انتقال دهید و در طول راه تا دامپزشکی یا تا زمانی که گربه خود بدون کمک شروع به نفس کشیدن بکند، تنفس مصنوعی را ادامه دهید.

احیا قلبی ریوی برای یک گربه (CPR):

مرحله 6: اگر قلب گربه نتپید، احیا قلبی ریوی (CPR) را انجام دهید.

مرحله 6a: گربه را به بغل برگردانید.

مرحله 6b: به سمت سر گربه روی زمین زانو بزنید.

مرحله 6c: سینه را در چنگ بگیرید، بنابر این قفسه سینه گربه در کف دستان شما قرار خواهد گرفت، شست شما یک طرف سینه و انگشتان دیگرتان در طرف دیگر سینه قرار می گیرند. شست و انگشتان شما باید به مرکز سینه حرکت کنند.

مرحله 6d: سینه را با فشارهای سریع انگشتان و شستتان به سمت یکدیگر بفشارید. سعی کنید 100 تا 160 فشار در هر دقیقه انجام دهید.

مرحله 6e: روش دیگر (بعد از 30 ثانیه)، دهان و لب های گربه را بسته نگه دارید. در سوراخ های بینی با شدت بدمید. به مدت 3 ثانیه بدمید، سپس یک نفس عمیق بکشید و دوباره این عمل را تکرار کنید، تا با مقاومت مواجه شوید یا اینکه قفسه سینه گربه بالا بیاید. این کار را 10 تا 20 بار در دقیقه تکرار کنید.

مرحله 6f: بعد از یک دقیقه، دست نگه دارید. برای حرکات تنفس به قفسه سینه نگاه کنید، همچنین ضربان قلب گربه را با قرار دادن انگشتان خود حدود یک اینچ عقب تر از آرنج و در وسط قفسه سینه چک کنید.

مرحله 6g: اگر قلب گربه همچنان نمی تپید، CPR را ادامه دهید. اگر قلب شروع به تپیدن کرد اما گربه همچنان نفس نمی کشید، به مرحله 5b و تنفس مصنوعی بازگردید.

مرحله 7: گربه را فورا به دامپزشکی انتقال دهید. در طول راه تا دامپزشکی یا تا زمانی که گربه خود بدون کمک شروع به نفس کشیدن بکند و قلبش بتپد، تنفس مصنوعی یا CPR را ادامه دهید.
مترجم: کورش کامیاب
منبع: سایت animals.howstuffworks.com