گربه ها به طور طبیعی نسبت به بسیاری از اشیا و خوراکی ها کنجکاو میباشند بنابراین احتمال اینکه زخمی و یا بیهوش شوند بسیار زیاد میباشد.مهمترین قسمت نگهداری از گربه دانستن این میباشد که چگونه به یک گربه ی بیهوش قبل از اینکه به دامپزشک مراجعه کنید میباشد.تلاش شما ممکن است زندگی گربه را نجات دهد.

نکات مراقبت از یک گربه بیهوش عبارتند از:


مرحله ی اول:گربه را اگر مظنون به خفگی هستید چک کنید .

مرحله ی دوم:اگر گربه نفس میکشید بررسی کنید که دچار شوک شده یا خیر.در موارد شوک ,گردش خون در قسمت های خارجی بدن بسیار کم میشود.لثه و داخل لب بالایی را بررسی کنید.اگر شما لثه هایی سفید یا خیلی بیرنگ دیدید وجود شوک تقریبا درست میباشد.

مرحله ی سوم:برای اینکه ضربان قلب گربه را احساس کنید انگشتان خود را حدود یک اینچ عقب تر از آرنج گربه و در وسط قفسه ی سینه قرار دهید.

مرحله ی چهارم:اگر قلب ضربان نداشت مراحل زیر را برای انجام احیای قلبی ریوی (CPR) انجام دهید.اگر قلب گربه ضربان داشت به مرحله ی 4h برای انجام تنفس مصنوعی بروید.

مرحله ی 4a:گربه را به پهلو برگردانید.

مرحله ی 4b :به سمت سر گربه روی زمین زانو بزنید.

مرحله ی 4c:سینه را بطوری که قفسه ی سینه ی گربه در کف دستان شما قرار بگیرد نگهدارید.انگشت شست شما باید در یک طرف سینه و دیگر انگشتانتان در طرف دیگر سینه قرار گیرند.شست و انگشتان شما باید در وسط سینه قرار بگیرند.


مرحله ی 4d:سینه را با فشارهای با ثبات شست و انگشتانتان فشار دهید,سعی کنید در هر دقیقه 100 تا 160 بار این کار را انجام دهید.

مرحله ی 4e:متناوبا (بعد از 30 ثانیه) دهان و لب های گربه را بسته نگهدارید و با شدت در سوراخ های بینی او بدمید,برای سه ثانیه این کار را انجام دهید.یک نفس عمیق بکشید و این کار را تا آنجایی که احساس مقاوت میکنید یا زمانی که دیدید قفسه ی سینه بالا آمده است تکرار کنید .این کار را 10 تا 20 بار در هر دقیقه تکرار کنید.

مرحله ی 4f :بعد از یک دقیقه دست نگهدارید.به قفسه ی سینه برای حرکت سینه نگاه کنید و برای اینکه ضربان قلب را احساس کنید انگشتان خود را حدود یک اینچ عقب تر از آرنج گربه و در وسط قفسه ی سینه قرار دهید.

مرحله ی 4g:اگر قلب گربه همچنان ضربان نداشت CPR را ادامه دهید.

مرحله ی 4h: برای انجام تنفس مصنوعی سر و گردن گربه را صاف کنید.دهان و لب های گربه را بسته نگهدارید و با شدت در سوراخ های بینی او بدمید.هر 3 تا 5 ثانیه یک تنفس بدهید.این کار را تا زمانی که احساس مقاومت میکنید یا زمانی که دیدید قفسه ی سینه بالا آمده است تکرار کنید.
مرحله ی پنجم:گربه را خیلی سریع نزد دامپزشک ببرید.CPR یا تنفس مصنوعی باید در راه دامپزشکی یا تا زمانی که گربه نفس کشید و یا قلب او بدون کمک ضربان داشت ادامه داشته باشند.


مترجم:سارا خلیلی
منبع:howstuffworks