واكسيانسيون گربه را فراموش نكنيد (ترجمه)درست مثل شما، واكسيناسيون بچه گربه به حفظ او از انواع بيماري‌ها، بيماري‌هاي مسري و گاهي اوقات كشنده كمك خواهد كرد.

بيماري‌هايي كه با واكسيناسيون قابل پيشگيري مي‌تواند باشد شامل بيماري هاري، لوسمي گربه‌سانان و عفونت‌هاي تنفسي فوقاني است. 

از آنجا كه برخي از واكسن‌ها نسبت به بقيه تاثير طولاني‌تري دارند و از آنجا كه خطر ابتلا به بيماري مي‌تواند بر روي طول مدت زندگي گربه‌تان و شيوه زندگي او تاثير بگذارد در مورد برنامه زمان‌بندي واكسيناسيون با دامپزشك خود صحبت كرده و نسبت به انجام به موقع آن دقيق باشيد. 
ترجمه: خاله‌ي شاني
pets.webmd