نام علمی: Phalloceros caudimaculatus
خانواده: Poeciliidae
دسته: زنده زاها
خاستگاه: استرالیا، برزیل، اروگوئه، پاراگوئه و آمریکای جنوبی
خلق و خو: صلح جو
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: باید با غذای خشک و میگوی آب شور تغذیه شود. به مقداری نمک در آب خود نیاز دارد.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 20 تا 24 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: بین 10 تا 20 dH
اندازه: 3.5 سانتی متر / 1.4 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: نرها باله ی مقعدی نوک تیز دارند.
تولید مثل: آسان
رنگ های اصلی: زرد، سیاه و نقره ای
معرفی ماهی Dusky Millions Fish

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد