مواد شیمیایی خطرناک در اسباب بازی سگ - (ترجمه)

طبق یک سخنرانی که این هفته در کنفرانس جامعه علم شیمی و زهرشناسی محیطی در کالیفرنیا انجام شد، برخی اسباب بازی سگها حاوی مواد شیمیایی هستند که مطالعات نشان می دهند منجر به مشکلات سلامتی در سگها میشود.

ظاهرا بدترین آسیب زننده تعلیمیهای پس آوردن پلاستیکی هستند که بامپر (bumper) نامیده میشوند و از آنها در آموزش پس آوردن به سگها استفاده میشود.
فیل اسمیت که یکی از نویسندگان این تحقیق هست در یک نشست مطبوعاتی میگوید: در پروسه آموزش یک لابرادور، شما با این بامپرها زیاد کا ر میکنید، من بامپرهای زیادی در گاراژم دارم و اکثر مواقع آنها در دهان رتریورهایم هستند.

  مواد شیمیایی خطرناک در اسباب بازی سگ - (ترجمه)

اخیرا با توجه به تاثیر مواد شیمیایی روی انسانها توجه زیادی به مواد شیمیایی در پلاستیکها شده است. از آنجاییکه همه ما نگران سگهایمان هستیم و میخواهیم که در حد امکان سالم، با هوش و خوش برخورد باشند، تصمیم گرفتیم تا به این مسئله نگاهی بیاندازیم.

اسمیت که لابرادور رتریور پرورش داده و تربیت میکند و با آنها به شکار نیز میرود درکانون بهداشت محیط و انسان در دانشگاه texas techno دانشیار زهرشناسی است. او با همکارش کیمبرلی ووتن روی این مطالعه کار کرد.

اسمیت و ووتن به این شک داشتند که بامپرها و دیگر اسباب بازیهای سگ میتوانند اسید فتالیک و BPA ( BISPHENOL A) را وارد دهان یا بدن سگ کنند. از مواد شیمیایی برای کش دادن به پلاستیکها و وینیل استفاده میشوند و مختل کننده های اندورسین هستند که استروژن را تقلید میکنند و میتوانند تاثیرات نامطلوبی روی سلامتی حیوانات داشته باشند.

برای تست مواد شیمیایی، محققان بزاق سگ شبیه سازی شده درست کردند سپس بامپرها و اسباب بازیهای سگ خریداری شده را با قاشق سالاد از جنس استیل ضد زنگ له کردند تا جویدن را شبیه سازی کنند. برخی از بامپرها و اسباب بازیها در هوای بیرون نگهداری شدند تا مشخص شود که آیا اسباب بازیهای کهنه مواد شیمیایی بیشتری پس میدهند یا نه.

اسمیت میگوید: ما مشاهده کردیم که کهنه شدن یا در هوای بیرون ماندن اسباب بازیها غلظت BPA و اسید فتالیک را افزایش میدهد. اسباب بازیها نسبت به بامپرها غلظت اسید فتالیک کمتری دارند پس این خبر خوبی است. اما آنها همچنین مواد شیمیایی دیگری را دارا هستند که تولید استروژن را تحریک می کند. این مواد شیمیایی نیاز به شناسایی دارند.

ووتن توضیح میدهد که BPA و اسید فتالیک میتوانند روی جنین در حال رشد تاثیر بگذارند و تاثیری مادام العمر در زاد و ولدلابرادورها داشته باشند. مطالعات روی انسانها منجر به نتیجه گیریهای در هم ریخته ای شده بود، اما این نگرانی کافی بود تا دولت آمریکا استفاده از BPA را در شیشیه های شیر نوزادان ممنوع کند.
این سوال هنوز پا برجاست که چه میزان از این مواد در حین بازی داخل دهان سگ میشود.

ووتن میگوید : مطالعه خیلی کمی درباره رابطه متقابل سلامتی پت و مواد شیمیایی محیطی شده است. دوزی که برای یک گونه شاید بی خطر باشد همیشه برای نژاد دیگر اندازه خوبی نیست. اما میزان BPA و اسید فتالیک که ما در بامپرها یافتیم را میتوان در حد اعلای آنچیزی در نظر گرفت که میتوانید در اسباب بازی بچه ها پیدا کنید


منبع: DISCOVERY NEWS
مترجم: MASKA