بیچون فرایز:

10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه) 

بیچون فرایز یک سگ پشمالو است که در گروه سگ های عروسکی قرار دارد.این سگ ها به سادگی به صاحب خود علاقه مند میشوند.رفتار مهربانانه و هوش زیاد این سگ ها یاد دادن را به آن آسان تر میکند.بیچون فرایز یک سگ اجتماعی است و با حیوانات دیگر رابطه ی خوبی دارد.یاد دادن جای دستشویی به این سگ های کوچک کمی سخت است و اگر با آن ها مثل یک عروسک برخورد کنیم ممکن است مشکلات رفتاری پیدا کنند.آن ها در خانه فعال هستند و باید به پیاده روی کافی بروند.موی آن ها باید هر روز شانه شود و بیچون فرایز ها باید هر ماه به حمام بروند.به خاطر این که موی سگ بیچون فرایز زیاد نمیریزد سگ مناسبی برای افراد مبتلا به آلرژی است.

چی هوا هوا:

10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

سگ چی هوا هوا در گروه سگ های عروسکی قرار دارد و بسیار شاد است.آن ها باید به درستی تربیت شوند تا خود را رئیس ندانند.ممکن است چی هوا هوا جای دستشویی خود را دیر یاد بگیرد.آن ها سگ هایی باهوش هستند و سریع چیزها را یاد میگیرند.با انی که این سگ کوچک است و میتواند در آپارتمان نگهداری شود باید هر روز به پیاده روی کافی برود.

پاگ:


10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

پاگ ها سگ هایی بسیار شاد ، دوستدار نوازش و بازیگوش هستند.آن ها خیلی باهوش هستند و ممکن است در جلسات آموزش حوصلشان سر برود.آن ها دیده بان های خوبی هستند و برای زندگی در آپارتمان مناسبند.پاگ ها با بچه ها و حیوانات دیگر رفتار خوبی دارند.آن ها در خانه زیاد فعال نیستند و میتوانند در یک خانه بدون حیاط زندگی کنند.سگ پاگ به پیاده روی علاقه ی زیادی ندارد زیرا به هوای گرم حساس است.

پودل:

10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

پودل ها به سه 
دسته تقسیم شده اند:پودل عروسکی ، پودل مینیاتوری و پودل استاندارد.سگ پودل یکی از باهوش ترین نژادهای سگ است و یاد دادن چیزی به آن خیلی راحت است.آن ها بسیار اجتماعی هستند و از بودن با انسان ها لذت میبرند.پودل ها سگ های دیده بان خوبی هستند اما اگر به پیاده روی کافی نروند به سگ هایی ترسو تبدیل میشوند.آن ها ممکن است رفتارهای پرخاشگری پیدا کنند اگر به خوبی تربیت نشوند.همچنین اگر به خوبی تربیت نشوند خیلی پارس میکنند.آن ها به راحتی در آپارتمان زندگی میکنند اما علاقه ی زیادی به بازی بیرون از خانه دارند.به خاطر هوش زیاد پودل ها باید با کارهای مختلف سرگرم شوند در غیر این صورت حوصلشان سر میرود یا مشکلات رفتاری پیدا میکنند.

بولداگ:


10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)


قیافه ی سگ بولداگ کمی ترسناک است اما اجازه ندهید شما را گول بزند!بولداگ یکی از مهربان و آرام ترین سگ هاست!بولداگ ها دوستدار نوازش هستند و با کودکان مهربانند.آن ها سگ های نگهبان بسیار خوبی هستند.بولداگ ها هیچ وقت به سادگی ناامید نمیشوند.

داشهوند:
10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)


داشهوند ها دوستدار نوازش و پت های خیلی خوبی هستند اما آموزش و یاد دادن جای دستشویی به آن ها بسیار دشوار است.آن ها باید به خوبی تربیت شوند تا مشکلات رفتاری پیدا نکنند.اگر شما داشهوند خود را در آپارتمان نگه میدارید هر روز برای بهتر کردن روحیه آن را به پیاده روی ببرید.


لهاسا آپسو:


10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

لهاسا آپسو یک سگ کوچک مهربان است.آن ها دیده بان های خوبی هستند زیرا شنوایی قوی ای دارند.این سگ ها میتوانند در آپارتمان نگهداری شوند اما باید هر روز به پیاده روی بروند.اگر لهاسا آپسو به پیاده روی کافی نرود مشکلات رفتاری پیدا میکند.

شیتزو:

10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

شیتزو یک سگ کوچک شاد است.آن ها بسیار مهربان هستند و به همین دلیل به راحتی با همه دوست میشوند.آن ها بسیار هوشیار هستند و سک های دیده بان خوبی اند.آن ها از بودن با انسان ها لذت میبرند و با حیوانات دیگر رفتار خوبی دارند.یاد دادن جای دستشویی به بعضی شیتزو ها سخت است.اگر این سگ ها به خوبی تربیت نشوند مشکلات رفتاری میگیرند.سگ های شیتزو برای آپارتمان مناسب هستند زیرا خیلی به گرما حساس هستند.این سگ ها باید هر روز به پیاده روی برده شوند در غیر این صورت مشکلات رفتاری خواهند گرفت.

یورکشایر تریر:

10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)

یورکشایر تریر ها سگ های کوچک پر انرژی و شجاعی هستند.آن ها با این که اندازه ی کوچکی دارند اما از سگ های بزرگ نمیترسیند.آن ها دوستدار نوزش هستند اما باید به خوبی تربیت شوند تا مشکلات رفتاری نگیرند.یورکشایر تریر ها در خانه بسیار فعال هستند و به هوای سرد خیلی حساس اند.با این که آن ها سگ های مناسبی برای آپارتمان هستند اما باید هر روز به پیاده روی بروند.

گری هاوند ایتالیایی:


10نژاد برتر سگ برای زندگی در آپارتمان (ترجمه)


این سگ کوچک و قوی دوستدار نوازش است و در دنیا هیچ چیز را بیشتر از خوشحال کردن صاحبش دوست ندارد.آن ها به صدا و کار های شما بسیار حساس هستند و میتوانند بگویند که شما عصبانی هستید یا نه.با این که آن ها سگ هایی اجتماعی هستند اما کمی از غریبه ها میترسند.آموزش به این نژاد سگ بسیار آسان است اما اگر این سگ ها به پیاده روی کافی نروند ممکن است به سگی ترسو تبدیل شوند.


منبع : Dog training central
ترجمه : Meeko