مشخصات کلی گربه آسیایی (ترجمه)

هوش : بسیار زیاد
سر و صدا : معقول
رابطه با سگ ها : بسیار خوب
رابطه با کودکان : بسیار خوب
دوستدار رفتن به بیرون از خانه : معقول
نظافت : معقول

در گروه نژادهای آسیایی 5 نژاد قرار می گیرند : Burmilla, Asian Smoke, Asian Tabbies, Asian Self و تیفانی تقریبا موبلند
این نژاد یکی از معدود نژادهایی است که برای مطابقت با استانداردهای نژاد، گربه نیازمند خلق و خوی خوب است.
گربه های آسیایی شخصیت فوق العاده ای دارند. تیزهوشی و بازیگوشی از ویژگی های شخصیت آنهاست. آنها بسیار مهربان و دوست داشتنی اند.
آسیایی ها زیبا هستند. بدنی متوسط و چشمانی درخشان دارند.

به یاد داشته باشید این مشخصات کلی ست و هر گربه منحصر بفرد است.

مترجم : مهرنوش شیروانی (Mehrn0osh)
منبع : yourcat