آیا تا به حال از یک پرنده ی خانگی نگهداری کرده اید؟
بله-خیر

بزرگترین اندازه ی طوطی که شما می توانید در دست خود نگه دارید چقدر است؟
بسیار کوچک(قناری و فنچ)-کوچک(کاکاتیل،مرغ عشق و باجریگار)-متوسط(شاه طوطی)-بزرگ(کاسکو،کاکادو های کوچک و ماکائوی مینیاتوری)-بسیار بزرگ(کاکادوی بزرگ و ماکائو)

شما در چه نوع خانه ای زندگی می کنید؟
آپارتمان-ویلایی

آیا دنبال پرنده ای هستید که برای کودکتان خطرناک نباشد؟
بله-خیر

آیا شما یا عضوی از خانواده تان به حیوانات آلرژی دارد؟
بله-خیر

شما در روز چند ساعت از خانه ی خود بیرون هستید؟
5 ساعت یا کمتر-6 ساعت یا بیشتر

شما چقدر از وقت خود را برای طوطی خود می گذارید؟
29 دقیقه یا کمتر-30 تا 59 دقیقه-60 تا 119 دقیقه-120 دقیقه یا بیشتر

شما تا چه حد می توانید خرابکاری های پرنده ی خود را تحمل کنید؟
کم-تا حدی-زیاد

شما تا چه حدی می توانید برای پرنده ی خود خرج کنید؟
249 $ یا کمتر-250 $ تا 499 $-500 $ تا 999 $-1000 $ تا 1999 $-2000 $ تا 2999 $

شما در ماه چقدر می توانید برای پرنده ی خود خرج کنید؟
49 $ یا کمتر-50 $ تا 99 $-100 $ تا 150 $

در شلوغ ترین مکان خانه ی شما چقدر جا برای پرنده وجود دارد؟
18x18x18"-24x24x24"-30x30x30"- 36x36x36"-48x48x48" 

شما چقدر می توانید در روز برای نگهداری پرنده ی خود وقت بگذارید(تمیز کردن قفس،غذا خوردن و ...)؟
29 دقیقه یا کمتر-30 تا 59 دقیقه-60 دقیقه یا بیشتر

تا چه مدتی دوست دارید از پرنده ی خود نگهداری کنید؟
15 سال-20 سال-30 سال-40 سال-50 سال

تا چه حدی می توانید سر و صدای پرنده ی خود را تحمل کنید؟
کم-تا حدی-زیاد

چقدر برای شما مهم است که پرنده ی شما بتواند حرف بزند؟
مهم نیست-کمی مهم است-خیلی مهم است

چقدر برای شما مهم است که پرنده تان بامزه و مهربان باشد؟
مهم نیست-کمی مهم است-خیلی مهم است

برای انجام تست اصلی به این لینک مراجعه کنید:
http://www.all-pet-birds.com/best-pet-bird.html

:کدام پرنده برای من مناسب است؟(ترجمه)

ترجمه : Meeko
منبع : allpetbirds.com