"ادامه بخش دوم"
فیلتراسیون-تصویه اب اینترنال(تصویری)همینطور که میدونید بیشتر مدل های فیلترهای اینترنال تعدادی کاسه دارن که بیو ها و مواد فیلتر داخل قرار میگیره.
زمانی که من این تصویه ابو گرفتم داخل کاسه اولش تعدای بیوبال وجود داشت که من اخر سر بعد از گرفتن عکسها بیوبال هارو برداشتم گذاشتم داخل تاپ فیلتر.
دلیلش هم این هست که بیوبال اب باید بصورت ابشاری از عبور کنه نه ثابت و مدام داخل اب.به همین دلیل بیوبال های داخل فیلتر اینترنال رو برداشتم و بجاش ابر و سرامیک گذاشتمفیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
بیوبال ها :
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
سرامیک + پد فشرده
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
ابر 
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
ظاهر پاور هد :
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
با این چیز هم میتونید فشار ابی که از تصویه اب خارج میشرو به جای مستقیم به سمنته دیگه بزارید تا فشار اب ماهیای داخل اکواریم رو اذیت نکنه
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)
فیلتراسیون : تصویه اب اینترنال (تصویری)