اولین قدم : پیدا کردن مکان مناسب


مکانی مناسب مانند : ساحل , گوشه ای از اتاق , حیاط , باغ و یا پارک را برای گرفتن عکس انتخاب کنید
چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)

دومین قدم : محلی رو انتخاب کنید که خیلی زیاد یک پارچه و یک رنگ نباشد و تقریبا 4 یا 5 رنگ متفاوت و قابل قیاس در ان وجود داشته باشد.

چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)


سومین قدم : مطمئنم شوید سگ شما در مکانی که انتخاب کرده اید به طور راحت مینشیند و ظاهر او خوشحال و طرز نگاهی قابل توجه داشته باشد 


چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)


چهارمین قدم : زمانی که به سگ خود فرمان نشستن یا خوابیدن رو میدهید اورا تشویق و از او برای گرفتن عکس , کمی فاصله بگیرد ; برای گرفتن عکس نیازی نیست خیلی از سگتان دور بشید و فاصله تقریبی 5 متر برای این کار کافیست ولی مورد دیگری که در مورد این موضوع وجود دارد دوربین شماست و شما باید با استفاده از دانایی خودتون در مورد دوربیتون فاصله رو تعیین کنید.! 


چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)

پنجمین قدم : مطمئن شوید که سگ شما بعد از شنیدن نام خودش از طرف شما , به صدای شما عکس و المعل نشان میدهد.این کار برای زمانی که شما شروع به فوکوس و گرفتن عکس میکنید مورد نیاز است.به عنوان مثال : صدا زدن نام , دست زدن , صوت زدن و......


چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)

ششمین قدم : عکس بگیرید ; برای اینکار نیاز به کمی تمرین با سگ خود دارید تا بتوانید زمان دقیق گرفتن عکس بعد از صدا زدن به دستتان بیاید تا عکس را در بهترین زمان بگیرید!


چگونه بهترین عکس را از سگ خود بگیریم؟(ترجمه)


پایان 
مترجم : فرشاد - farshad77
منبع : wikihow