کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish

کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish)

زیستگاه کتفیش دم پرچمی، جویبارها و انشعاب های آبی رودخانه ی آمازون در برزیل است. این گربه ماهی برخلاف بیشتر گربه ماهیان رشد زیادی ندارد و تنها تا ۱۱ سانتی متر رشد می کند.
کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish
تغذیه ی این ماهی با انواع غذاهای ماهیان آکواریومی امکان پذیر است. همچنین آکواریوم این ماهی نیاز به سیستم تصفیه ی خاصی ندارد. این دو ویژگی نگهداری از این ماهی را آسان گردانده است.
کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish
کتفیش دم پرچمی توانایی سازگاری با ماهی های مختلف و زندگی در آکواریوم های مختلف را دارا می باشد. اما نگهداری آن در آکواریومی با شرایط رودخانه ی آمازون بهترین گزینه است.
آکواریومی دارای کف شنی نرم و دارای پوشش انبوه گیاهی شرایطی طبیعی را برای این ماهی فراهم می سازد. قرار دادن فضاهایی برای پنهان شدن ماهی در آکواریوم از وارد آمدن استرس به ماهی جلوگیری می کند. دمای ۲۳٫۵ تا ۲۸٫۵ درجه ی سانتی گراد و پی هاش ۶٫۰ تا ۷٫۵ برای این ماهی مناسب است.
کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish
همان طور که گفته شد تغذیه ی این ماهی آسان است. ویژگی منحصر به فرد این گربه ماهی این است که برخلاف بیشتر گربه ماهیان توانایی تغذیه از سطح آب را نیز دارد. برای تغذیه ی گربه ماهی دم پرچمی می توان از غذاهایی همچون کرم خونی منجمد، کرم خاکی، میگوی آب شور و انواع غذاهای خشک موجود در بازار استفاده نمود.
کتفیش دم پرچمی (Flagtail Catfish
نگهداری کتفیش دم پرچمی با ماهی های صلح جو تا ماهی های نیمه پرخاشگر مشکلی برای آن ایجاد نمی کند.
سایت جامع حیوانات