بیماریهای خوکچه هندی(ترجمه)
Malocclusion
 در دندانهای آسیای کوچک
(ترشح بیش از حد بزاق): یک مشکل رایج در خوکچه ها ( مخصوصا در سن بالای 3 سال) زمانی که دندانهای آسیای کوچک بالا و پایین در هنگام جویدن به صورت منظم روی هم قرار نمیگیرند. این مشکل باعث آسیبهای زیادی به زبان میشود. حیوان مبتلا سعی به خوردن میکند ولی نمیتواند بجود و پایین بدهد. در صورت ادامه این مشکل باعث ترشح بیش از حد بزاق میشود. کاهش وزن به صورت واضح نشان داده میشود. در صورت مشاهده علائم باید سریعا با دامپزشک مشاوره کرد. در صورت مشاهده مستقیم دهان میتوان از بروز این مشکل مطمئن شد. برای تصحیح این مشکل باید از بیهوشی و سپس ترمیم دندانهایی که بیش از حد رشد کرده اند استفاده کرد. این عمل به دلیل کوچک بودن بیش از حد دهان خوکچه بسیار مشکل است. در این زمان معمولا به اجبار غذا دادن و آنتی بیوتیکها برای چند روز قبل از عمل لازم است. هیچ راه حل دائمی برای این مشکل وجود ندارد . کوتاه کردنهای دوره ای در بیشتر مواقع لازم هستند. خوکچه هایی که دچار این مشکل هستند هیچگاه نباید تکثیر شوند تا این مشکل به خوکچه های دیگر منتقل نشود.


کمبود ویتامین ث
خوکچه ها نمیتوانند در بدن خود ویتامین ث را تولید کنند و باید از یک منبع بیرونی آن را دریافت کنند. کمبود ویتامین ث باعث کاهش اشتها ، تورم ،دنده و مفاصل دردناک ، بی میلی به حرکت ، رشد بسیار کم دندانها و استخوانها و خونریزی خود به خود در لثه ها و درون ماهیچه ها میشود. سطح مناسب ویتامین ث معمولا در پلتها وجود دارد. با این حال گرما و نور زیاد باعث از بین رفتن ویتامین ث در آنها میشود. بنابراین حتی خوکچه هایی که همیشه با پلتها تغذیه میشوند نیز ممکن است در صورت از بین رفتن ویتامین ث موجود در غذا دچار این بیماری شوند. معمولا دامپزشکها مکملهای ویتامین ث را توصیه میکنند ( به عنوان غذا ، داخل آب یا تزریق)


ریزش مو
ریزش مو یا تنک شدن موها یک مشکل رایج در خوکچه هایی است که به طور مرتب تکثیر میشوند. خوکچه های ماده پس از هر بار حاملگی موفق دچار ریزش مو میشوند. ریزش مو در خوکچه های جوانتر غالبا زمان ضعف و یا از شیر گرفته شدن دیده میشود. هم چنین نیز میتواند دلیل از دست دادن مو شود. این عادت بد زمانی به وجود می آید که خوکچه هایی دیده میشود که عادت کرده اند موهای خوکچه ای که از نظر اجتماعی از آنها پایینتر است را بجوند. خوکچه هایی که تنها نگهداری میشوند به آنها توجهی نمیشود نیز ممکن است دچار این مشکل بشوند. ریزش مو میتواند به دلیل بیماریهای قارچی یا انگلهای خارجی باشد.


ادامه دارد ...

مترجم: نیلوفر عباس نژاد
منبع: www.animalhospitals-usa.com