ماهی گوپی(Poecilia Reticulata

ماهی گوپی(Poecilia Reticulata

یکی از معروفترین ماهی های زنده زا ماهی گوپی می باشد.این ماهی بسیار مقاوم است و تکثیر آن به آسانی انجام می شود.این ماهی ها هیچ گونه مزاحمتی برای سایر ماهی های آکواریوم ایجاد نمی کنند و بسیار صلح جویند.

اندازه این ماهی که بومی ونزویلا،ترینیداد،شمال برزیل و گینه است در ماده ها به ۶ و در نرها به ۳سانتی متر میرسد.ماهی های نر دارای رنگ های متنوع و زیبا بوده و باله های پشتی و مخرجی آن ها دارای اشکال گوناگون میباشد.از این ماهی برای کنترل تخم و نوزاد حشرات استفاده میشود.در آکواریوم ها بسیار مقاوم بوده و تغذیه و تکثیر آن ها نسبتا آسان است.این ماهی ها هیچ گونه مزاحمتی برای سایر ماهی های آکواریوم ایجاد نمیکنند.نرها همواره مواظب ماده ها بوده و در هر فرصت ممکن است اسپرم خود را به آن ها منتقل نمایند.اسپرم حاصله از یک بار انتقال میتواند تا ۶ بار تخم ها را بارور نماید.
ماهی گوپی(Poecilia Reticulata
ماهی باردار دارای منطقه ی تیره رنگی زیر باله ی مخرجی بوده و شکم آن به طور چشم گیری متورم است.دوره رشد و نمو جنین معمولا یک ماه به طول می انجامد.ولی طبیعتا در آب های سرد طولانی تر است.برای حفاظت از نوزادان تازه متولد شده باید آکواریوم دارای پوشش گیاهی زیاد به خصوص در کف آن باشد.زیرا این نوزادها به سرعت توسط والدین و یا سایر ماهی ها خورده میشوند.بهترین راه برای حفظ نوزادان این ماهی استفاده از زایشگاه می باشد.
ماهی گوپی(Poecilia Reticulata
انواع نژاد:
ماهی گوپی دارای اشکال مختلفی است. یکی از روش های تقسیم بندی این ماهی از روی شکل دم ماهی است. تصویر زیر تقسیم بندی ماهی گوپی را به این روش نشان می دهد.
ماهی گوپی(Poecilia Reticulata

پرورش و تکثیر ماهی گوپی:
بسیار آسان است و به افرادی که علاقه به تکثیر ماهیان زینتی دارند توصیه می شود از گوپی شروع کنند. پرورش گوپی به صورت نگهداری جدا و همچنین به صورت پرورش در آکواریوم های پرجمعیت و شلوغ امکان پذیر است.
ماهی گوپی از دسته ماهیان زنده زا است و دارای لقاح داخلی می باشد. ماهی ماده پس از هر مرتبه بارور شدن توسط ماهی نر می تواند تا ۵ مرتبه زایمان نماید. ماهی ماده قبل از زایمان دارای شکمی متورم است و معمولا" در مقابل شیشه ی آکواریوم شنای عمودی می کند.
ماهی گوپی(Poecilia Reticulata
در صورت مشاهده ی به موقع ماهی ماده ی باردار می توان آن را به زایشگاه منتقل نمود تا زایمان نماید. در این صورت نوزادان از حمله ی سایر ماهی ها در امان خواهند ماند. زایمان ماهی گوپی در آکواریوم های شلوغ و گیاهی نیز موفقیت آمیز است. در چنین آکواریوم هایی نوزادان در لا به لای گیاهان پنهان می شوند و از حمله ی سایر ماهی ها در امان می مانند.ماهی گوپی(Poecilia Reticulataدر هر بار زایمان حداکثر ۴۰ تا ۵۰ نوزاد متولد می شوند. نوزادان گوپی جثه ی نسبتا" بزرگی دارند و همچنین از مقاومت خوبی برخوردارند. نوزادان پس از یک ماه بالغ می شوند و نر ها از ماده ها متمایز می گردند. نر ها دارای عضو جفتگیری در زیر شکم خود هستند که ماده ها فاقد این عضو هستند.

پس از ۳ ماه دم ماهی های نر به زیبایی یک ماهی مسن می شود. گوپی ها عمر زیادی ندارند و تنها ۲ سال عمر می کنند.

سایت جامع حیوانات ایران