دم گربه ادامه ستون فقراتش محسوب می شود و امتداد آن شامل استخوان و مهره هایی بوده که دارای بسیاری از رشته های عصب نیز هست. اگر درد و یا مشکلی در نقطه ای در دم گربه خود مشاهده کردید باید هر چه سریع تر با دامپزشک مشاوره کنید.

آسیب های دم در گربه (ترجمه)
چه چیزی باعث آسیبدمدرگربه هامیشود؟


انواع مختلف صدمات خارجی می تواند منجر به آسیب در دم گربه شود که برخی از شایع ترین این عوامل عبارتند از:


* قرار گرفتن دم گربه در میان درب

* ناخواسته زیر پا قرار گرفتن

* گزش و حمله از دیگر حیوانات

* محکم کشیده شدن دم

* تصادف در جاده

* و یا هر چیز دیگری که باعث ضربه به ستون فقرات و دم گربه شود.آسیب های دم در گربه (ترجمه)

علائمی از زخمی شدن دم 
گربه پیخ خوردگی یا شکستگی قابل توجه

احساس درد در هنگام لمس کردن دم

علائم نیش ، عفونت و آسیب دیدگی که به روی دم قابل مشاهده باشد

گرم شدن دم

متورم شدن قسمتی از دم

فلج یا کرختی دم

تسلط و تعادل نداشتن در پاهای عقب در هنگاه راه رفتن

بی اختیاری نسبت به مدفوع یا ادرار


آسیب های دم در گربه (ترجمه)تشخیص صدمات وارده بر دمزمانی که گربه خود را نزد دامپزشک میبرید در صورت که دم مجروح یا دچار شکستگی شده باشد توسط دامپزشک به شما اطلاع داده خواهد شد ، همچنین به عنوان مثال اگر شما به طور تصادفی بر روی دم گربه خود ایستاده و یا شاهد مجروح شدن گربه باشید میتوانید با ارائه این گزارشات به دامپزشک در تشخیص جراحت وارده کمک زیادی کنید.

با این حال ، دامپزشک برای تشخیص دقیق میزان آسیب دیدگی که چه مقدار از دم تحت تأثیر آسیب قرار گرفته ستون فقرات گربه را معاینه می کنند. به منظور انجام این کار عکس x-ray نیز از قسمت آسیب دیده گرفته خواهد شد. 

آسیب های دم در گربه (ترجمه)


زمانی که دم فلج شده باشد تاثیر زیادی بر روی پاهای عقب ، روده و همچنین عدم کنترل ادرار گربه به وجود خواهد آورد که دامپزشک با انجام آزمایش ادرار ، سونوگرافی و تست های مختلف می تواند تشخیص دقیق را اعلام کند.

آسیب های دم در گربه (ترجمه)درمان آسیب وارده بر دم گربه


چگونگی درمان ارتباط مستقیمی بر میزان جراحت و شدت آسیب دارد، در صورتی که دم فلج شده باشد اما ستون فقرات دارای حرکت و جنبش بدون مشکل باشد و دامپزشک اطمینان پیدا کند که حس به دم بر نمی گردد در این مواقع دم را قطع می کند.این موضوع در حالی است که گربه ها برای تعادل و جهت یابی از دم خود استفاده می کنند، البته گربه ها بعد از قطع دم خود به این شیوه جدید از زندگی به سرعت عادت خواهند کرد و در انجام معادلات مشکلی نخواهند داشت.

در صورتی که شکستگی در انتهای دم صورت بگیرد و تاثیری در حرکت یا تداخل عمل روده و مثانه نداشته باشد ، اغلب شکستگی و زخم موجود باگذشت زمان خود به خود بهبود می یابد ، با این حال اگر شکستگی نزدیک به ابتدای دم باشد ممکن است دامپزشک دستور عمل برای ترمیم شکستگی یا قطع دم دهد.این در حالی است که به طور کلی هر گونه شکستگی یا آسیب در این ناحیه برای گربه بسیار دردناک می باشد، جدی ترین مشکلات و جراحت نیز تاثیر مستقیم به روی ستون فقرات و پاهای گربه دارد.

ممکن است گربه بعد از عمل نیاز به بستری داشته باشد ، برای چند روز و یا حتی بیشتر به منظور بهبود و ارزیابی اینکه آسیب قابل جبران است .

آسیب های دم در گربه (ترجمه)


مترجم : پریا جباری
Dogs & Puppies - Cats & Kittens - Pets for Sale at Pets4Homes UK