چند سوال درباره ی بچه گربه ها(ترجمه)

چرا بچه گربه ها خرخر میکنند؟


آیا من باید با بچه گربه ام حرف بزنم؟

بله,به هر وسیله لطفا انجامش بده.شادترین بچه گربه ها آنهایی هستند که احساس میکنند بخشی از یک خانواده اند.مثلا احوال پرسی با او,آگاهی از او و حرف زدن با او بوسیله ی لحنی آرامش بخش.شما ممکن است حتی شگفت زده شوید وقتی که او شروع به صحبت کردن با شما میکند اما این کاملا طبیعی است.
دوستان میتونید از این تاپیک کمک بگیرید:
با گربه ات حرف بزن! 

چرا بچه گربه من خود را به پاهایم میمالاند؟!

این نوع از زبان بدن,فقط نوعِ دیگری از ارتباطات است.بعضی کارشناسان معتقدند که مالاندن یک نوعِ "علامت گذاری" است.یک راه که گربه ی شما میتواند بگوید شما دوستان او هستید و دیگر گربه ها باید دور بمانند.این چاپلوسانه و دلنشین نیست؟!

ادامه دارد...

مترجم:شایسته(baby pishi)

منبع:PetMD