اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتاین محصول که به صورت کف پوش میباشد همراه با اسباب بازی برای گربه ها در اندازه 


29x 29 x h 53 cmمیباشد


اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتاین محصول به صورت بسیار ساده باز میشود و دوباره بسته بندی میشود 
اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتاز مشخصات این محصول اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتپوشش کامل با موکت 

همراه با اساب بازی مخصوص میباشد 
اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتاسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پتاین اسباب بازی برای جلوگیری از خراب کردن وسایل گربه و بازی گربه ها ساخته شده است و ساخت فرپلاست ایتالیا میباشد . 
اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه در فروشگاه پرشین پت


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | اسکرچر توپدار گربه فرپلاست سه تکه