قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد


چه خبره؟؟؟؟؟؟چی اومده ؟؟؟؟؟قلاده واسه ما پیشی هاااا قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد
قلاده تنی برای گربه ها قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشدکه این قلاده به صورت کتفی میباشدشما به راحتی میتوانید این قلاده را به تن گربه خود ببندید و گربه خود را به گردش ببرید این محصول همراه با بند و قلاده به شما ارایه میشود . 

قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد


این محصول ساخت کروچی ایتالیا میباشدو به دلیل قابل تنظیم بودن این قلاده برای همه نژاد های گربهقلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد میتوانید استفاده کنید 

قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا

قلاده تنی گربه ها Crocci ایتالیا در پرشین پت موجود میباشد