چگونه گریه توله سگ در شبها را متوقف کنیم؟

چگونه گریه توله سگ در شبها را متوقف کنیم؟(ترجمه)
وشما را یک یا چند شب کامل بیدار نگه دارد
اما برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
درحال حاضرجواب این سوال را از یک دامپزشک میگیریم

1.یک نفس عمیق بکشیدوسعی کنید بفهمید چه خبر است در هفته اول دلیل گریه توله سگ ممکن است به دلیل انتقال اواز کنار مادر 
وخواهر وبرادرهایش به یک محل احاطه شده با انسان ها بدون وجود سگی باشد
او احتمالا فقط به زمان نیاز دارد،شما میتوانید با در اختیار قرار دادن اسباب بازی ها یا وسایلی از خانه قبلی توله سگ در محل
خواب اورا کمی آرام کنید
2.گذاشتنه جعبه خواب درجای مناسب،گذاشتن جعبه خواب توله در آشپزخانه برای اولین شب کارمناسبی نیست وهمچینین حمام جای
مناسبی برای نگه داری اونیست،حرکت وانتقال مداوم جعبه خواب نیز میتواند برای توله سگ ترسناک باشد.
آوردن توله سگ برای یک شب به تخت خواب خود مشکلی نیست اما نباید به این وضعیت عادت کند

3.به توله سگ خود نگاه کنید وسعی کنید مشکل او را بفهمید شاید دلیل گریستن او احتیاج به رفتن به دستشویی باشد
توله سگ های جوان مثانه های کوچکی دارند واین ممکن است کمی مشکل ساز باشد ،پس اگر متوجه شدید دلیل گریستن او این است 
بهتر است توله سگ را به محل مخصوص دستشوییش برده یا پد ادرار را در دسترسش قرار دهید زیرا سگ ها دوست ندارند جای 
که میخوابند ادرار کنند.

4.اگر این روند ادامه داشت به سگ اجازه گریستن دهید توله سگ مانند نوزاد است.او باید یاد بگیرد گریه خود را متوقف کند
شما ممکن است مجبور به تحمل چند شب بیداری باشید اما در پایان ارزشش را خواهد داشت.; وخودش را تسکین دهید

هشدار:بیشترین عامل گریه شبانه توله سگ ها ترس است پس سر آن ها فریاد نکشید چون این کار ترس او را دوچندان میکند

مترجم: niloofar bahrami

منبع:dailypuppy