مشكل شناور ماندن ماهي(ترجمه)
ايا ماهي شما در شنا كردن مشكل دارد؟
اگر ماهي شما روي سطح اب قرار ميگيرد و اين مشكل روبه افزايش است ماهي شما مشكل شناور ماندن دارد.
مشكل شناور ماندن بسيار رايج و گسترده است.مطالعات اخير كه توسط دانشمندان ژاپني انجام شده نشان ميدهد دليل اين بيماري يك سندرم است كه بنام سندرم "tenpuku" (به معني واژگون شده است.) شناخته شده.
مشكلات شناور ماندن توسط طيف وسيعي از اختلالات ايجاد ميشود.برخي از انها عبارتند از: بيماري هاي سيستميك (باكتريايي-ويروسي-قارچي-انگلي-سرطان) گرسنگي- ضعف عمومي-فرسايش باله و باله هاي شكسته-بيماري مثانه-هواي بيش از حد در دستگاه گوارش يا حفره شكم.اين اختلالات بيشتر در گلدفيش ماهياني كه بدن انها گرد است اتفاق مي افتد.
بيماري مثانه شنا
برخي از علل شناور ماندن ایدیوپاتیک است به اين معني كه هيچ علت شناخته شده اي براي ان وجود ندارد ولي با مثانه ارتباط دارد.كيسه كوچك اپيتليوم در شكم مسئول حفظ خاصيت شناوري است.اگر ماهي نياز به شناور شدن بيشتر داشته باشد اين كيسه بيشتر باد ميشود و اگر ميزان شناوري را بخواهد كاهش دهد باد اين كيسه كم ميشود.برخي از ماهي ها مثل گلدفيش و كپور و ماهياني از خانواده ي cyprinid, physostomous هستند به اين معنا كه بين مري و مثانه ارتباط باز وجود دارد مثانه به مجراي pneumocystic اجازه ميدهد كه ميزان هوا را تنظيم كند.
گاهي اوقات مثانه ي شنا تحت تاثير مواد غذايي قرار ميگيرد.ويروسها و بكتريها ميتواند باعث پخش گاز در سرار شكم شود مشكلات ژنيتيكي و استيل بدن درين موضوع نقش دارد.مثلا ماهي گلدفيش بخاطر استيل خاص خود مستعد اين مشكل است.كه باعث مسدود شدن مجراي pneumocystic ميشود.البته تغذيه ي بيش از حد با غذاي خشك نيز موثر است.غذاي خشك در شكم مانند اسفنج عمل ميكند.و باعث تحت تاثير قرار گرفتن مثانه شنا ميشود.
مشكل شناور ماندن ماهي(ترجمه)
علائم و نشانه ها:
شايد ماهي شما علائمي از شناور ماندن نشان بدهد برخي ازين نشانه ها عبارتند از:
-معلق ماندن در اب و گاهي وارونه شدن.
-بالاي اكواريوم ماندن
-مشكل در شنا كردن به طرف پايين
اين وضعيت ممكن است بطور موقت يا دائم باشد.بيشتر ماهي ها درحالت هشدار باقي ميمانند و همچنان به خوردن ادامه ميدهند.باقي ماهي معمولا تحت تاثير قرار نميگيرند.

مراقبتهاي پزشكي
دامپزشك ممكن است براي تشخيص اين مشكل به معاينه ي ماهي بپردازد يا اينكه بخواهد از ماهيتان راديوگرافي بگيريد.سابقه ي گلد فيش درين بيماري زياد است و معمولا بصورت وارونه در اب قرار ميگيرد.
درحالي كه تعدادي از روشهاي دارويي و جراحي براي اصلاح اين بيماري بوجود امده ولي اغلب نتايج بدست امده موفقيت اميز نبوده است.
درمان با نخودسبز
عجيب است بدانيد كه درمان با نخود سبز پاسخ خوبي به اين بيماري ميدهد.نخودسبز پخته و خرد شده! يكبار در روز معمولا براي درمان اين يماري كافي است.
شايد برايتان سوال پيش امده باشد كه چطور نخود سبز به بهبود اين بيماري كمك ميكند؟
نخود سبز به حركت و جابجايي مواد و يا هوا در دستگاه گوارش كمك ميكند.با اين حال شما حتما بايد براي درمان بيماري به دامپزشك مراجعه كنيد ولي "درمان نخودي" بي خطر و ارزان است كه شما ميتوانيد براي از بين بردن مشكل شناور ماندن ماهيتان از ان استفاده كنيد.
هنگام استفاده از نخودسبز دماي اب حدود 75-80 درجه فارنهايت باشد.به همراه نخود سبز به دادن غذاي عادي نيز ادامه دهيد البته اگر از غذاي خشك استفاده نكنيد بهتر است.

پيشگيري
نكاتي وجود دارد كه با رعايت انها ميتوانيد از بروز اين بيماري جلوگيري كنيد:
ماهياني كه سرحال هستند و براحتي شنا ميكنند را خريداري كنيد.
بهتر است مهيان جديد را بمدت يك ماه قرنطينه كنيد.
براي تغذيه ي ماهيان خود از مكملهاي غذايي و برخي سبزيجات سبز مثل نخودسبز استفاده كنيد(به ميزان كم)