اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشداین محصول اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشدرا به راحتی میتوانید بر روی فرش ، مبل ، تختخواب و ملافه ها اسپری کنید


اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشدبا اسپری کردن این محصول به راحتی میتوانید تخم، لارو، شفیره و بالغ را از بین ببرید.


اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشدزمانیکه این محصول را استفاده میکنید از تهویه مناسب برای مکان استفاده کنید و هم چنین به دلیل اشتعال بودن محصول از نزدیک کردن آن به شعله آتش خودداری فرمایید. و پس از استفاده دستهای خود را با آب و صابون بشورید.


اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشد
این محصول برای از بین بردن کنه،شپش،سوسک،مورچه،جیرجیر ک و... میتوان استفاده کرد.این محصول اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشدرا میتوانید برای پاکسازی جای خواب و لانه حیوانات خود استفاده کنید.


اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل در پرشین پت موجود میباشد


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | اسپری ضد انگل و حشره کش یرای منازل