مبارزه با شکار غیر قانونی در آفریقا بسیار نا امید کننده و کار بسیار سخت و خطرناکی است. به دلیل آسیب جبران ناپذیر است که شکارچیان به طبیعت و افرادی که سر راه آنها قرار می گیرند می زند. اما نه برای Kinessa جانسون، این دختر آمریکایی که در ارتش امریکا آموزش دیده است یکی از محیط بانان حیاط وحش در آفریقا است که آوازه بسیاری گرفته است و همه شکارچیان منطقه ترس زیادی از او دارند. این دختر نگهبان دارای اندام بسیار ورزیده و قدرتمند و دارای خالکوبی های بسیار زیاد بر روی بازوی خود است و توان بسیار بالای در تیراندازی دارد. شما در ادامه تصاویر این دختر نگهبان حیاط وحش رو مشاهده می کنید

دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)


دختر قوی نگهبان حیات وحش (عکس)