اخبار گوناگون،خانه‌اي از جنس آب: تا كنون معماران و طراحان سراسر جهان به منظورصرفه جويي در مصرف انر‍ژي، شيوه هاي مختلفي را براي ساخت منازل در پيش گرفته اند، اما اين بار دكتر متيوس گوتايي، معمار 

مجارستاني طرح جديد براي ساخت خانه اي كه ديوارهاي آن از جنس آب هستند ارائه داده است. وي از شيوه طراحي مفهومي خود با عنوان "مهندسي مايعات" نام برده و قصد دارد براي ساخت ديوارهاي خانه از تركيب 

آب، شيشه و فولاد استفاده كند، به گونه اي كه لايه نازكي از آب درون ديوارها ، سقف و كف منزل كار گذاشته مي شود.


به گزارش ایران مطلب به نقل از گروه ترجمه سرويس علم و فناوري ايمنا،دكتر گوتايي معتقد است كه با اين روش تا ميزان ۲۰ درصد در انرژي منازل صرفه جويي مي شود. همچنين برخلاف خانه هاي كنوني كه در آنها از 

آجرهاي معمولي استفاده مي شود، استفاده از آب در ساخت ديوارها باعث سبك تر شدن بنا مي شود. چنانچه اين طرح براي ساخت خانه هاي مسكوني و دفاتر اداري مورد استفاده قرار گيرد، مراحل ساخت آنها آسان 

تر شده و ديگر نيازي به عايق كاري ساختمان ها نيست. همچنين با اين روش بناهايي ساخته مي شود كه قابليت جذب انرژي را داشته و مقدار مازاد آن را براي استفاده هاي بعدي در دسترس ساكنان خانه قرار مي دهند.

خانه‌اي از جنس آب (عکس)

از آنجايي كه در ساخت ديوارهاي منزل آب به كار رفته است، گرما به طور يكسان در ميان اتاق ها و فضاي داخلي منزل توزيع شده و گرماي اضافي، باعث افزايش دماي آب مي شود. بنابراين يك مخزن ذخيره آب در تانك 

هاي زيرزميني خانه انبار مي شود. حال در فصل زمستان و زماني كه هوا سرد شود، گرماي ذخيره شده در تانك ها از طريق آب گرم به فضاي خانه منتقل مي شود.