به گزارش ایران مطلب به نقل از کافه سینما،سهیلی زیر این عکس نوشت:« پگی خانوم بعد از 14 سال رفت.»بیشتر کاربران با دیدن این عکس و متن زیر آن کامنت های اغلب خشم آلودی درج کردند و اینکه برای یک سگ هم سنگ قبر درست کنند را زیاده روی و افراط خواندند.

، پگی خانوم بعد از 14 سال رفت (عکس)