با این فن آوری چاپ سه بعدی لانه ای را برای پرندگان ایجاد کنند که با زندگی های امروزی و آپارتمان ها همخوانی داشته باشد و در کل حالت طبیعی خود را هم از دست ندهد. برای این کار آنها با چاپ سه بعدی شاخه 

های درختی را در بیرون لانه پرندگان طراحی کردند. شما در ادامه این لانه های جدید پرندگان که با چاپ سه بعدی طراحی و ساخته شده رو مشاهده می کنید

ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)


ساخت لانه پرندگان با چاپ سه بعدی (عکس)