مکمل غذایی برای بچه گربه هاشیرخشک برای بچه گربه های ملوس شما یاران پرشین پت  که فرمول آن از شیر طبیعی گرفته شده است و حاوی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی و مکمل های غذایی برای رشد بچه گربه ها میباشد.شیرخشک برای بچه گربه های ملوس شما یاران پرشین پت


بچه گربه هایی که به هر دلیلی از شیر مادر محروم هستند این شیرخشک کمک شایانی به رشد عضلات و استخوان ها میکند.


هم چنین گربه باردار یا شیروار، گربه های بالغی که شیر دوست دارند نیز میتوانند از این شیرشیرخشک برای بچه گربه های ملوس شما یاران پرشین پت  استفاده کنند.شیرخشک برای بچه گربه های ملوس شما یاران پرشین پت


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | شیرخشک گربه200 گرمی