همه ی خوکچه های هندی با چهار انگشت در دستان و 3 انگشت در پاها دارند.هرپا هم دارای یک ناخن است که به طور مداوم رشد میکند.
خوکچه هندی های جوان دارای ناخن های تیز هستند.هرچه سن خوکچه بالاتر برود ناخن ها ضخیم تر همراه با رشدی نامنظم می شود.
اگر شما از خوکچه هندی نگهداری میکنید باید یک برنامه ی مشخص برای ناخن گیری آن انتخاب کنید.

دو عکس زیر ، عکس دست و پای خوکچه هندی می باشد که ناخن های مناسبی دارند :


پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)

بیماری که دست و پاهای خوکچه را تهدید میکند زردی است.

عکس زیر نشان دهنده زردی دست است که بیشتر در بچه خوکچه ها و خوکچه های پیر دیده می شود :

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


عکس زیر هم بیماری دیگری در پا می باشد.این بیماری hermeto است و معنی اش یعنی رشد نا مناسب انگشت ها.

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


بیماری دست سفید ، دست تیره

این بیماری کاملا مادرزادی می باشد و یک دست خوکچه سفید و یک دست دیگرش سفید است.

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


پلی داکتیلی 

پلی داکتیلی بیماری می باشد که به طور مادرزادی یک انگشت اضافه در پا و یا در دست می روید.

پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


دامپزشک برای درمان این نوع بیماری با یک عمل جراحی انگشت اضافه را بر خواهد داشت.

عمل به این گونه است که دامپزشک یک بند محکم به پایین انگشت اضافی می بندند تا جریان خون قطع و ماهیچه ی اضافی بی افتد.

در پی همین بیماری میتوان خوکچه هایی را نیز دید که به جای یک انگشت چند انگشت اضافی در دستان و یا پاهای خود دارند.

اختلالات ژنتیکی 

آزمایش های انجام شده بر روی این بیماری در آمریکای جنوبی نشان می دهد در شکم خوکچه ی مادر دست بزرگ شده و چون نمیتواند جای بیشتری را پر کند به چند تکه تقسیم شده و تبدیل به انگشتان اضافی می شود.


پای خوکچه هندی و مشکلات آن (ترجمه)


در صورت مشاهده ی هرگونه از بیماری های بالا هرچه سریع تر به دامپزشک جراح متخصص مراجعه نمایید.


مترجم : سمانا


منبع : 
http://www.guinealynx.info/feet.html