فرزند یادگار امام(ره) همیار محیط زیست شد
در جشن بخشش که سال گذشته برگزار شد، مادر محیط بان شهید بایرامی با وساطتت آیت الله حسن خمینی قاتل فرزندش را بخشید. 
مادر مقتول در حاشیه این مراسم گفت: یک فرزندم در جبهه جنگ حق علیه باطل و دیگری در جبهه محیط زیست شهید شد؛ آن شهیدم را به امام بزرگوارمان بخشیدم و این فرزندم را به سید حسن می بخشم. سخنان این مادر شهید با تشویق و ابراز احساسات فراوان حاضرین و تکریم و ابراز احترام سید حسن خمینی همراه شد.


قلی بیرامی، برادر شهید بیرامی در درگیری با متجاوزان محیط زیست در پارک ملی نیابند استان بوشهر به شهادت رسید. اکنون قاتل این محیط بان که از سال 81 در زندان بسر می برد؛ با گذشت خانواده مقتول از حق قصاص، آزاد است. گفتنی است پیش از این رئیس جمهور روحانی نیز کارت همیار محیط زیست دریافت کرده بود.
فرزند یادگار امام(ره) همیار محیط زیست شد