1-وقتی همستر خود را به خانه میاورید تا 3 یا 4 روز آن را تنها بگذارید تا به محیط جدید خود عادت کند.این به همستر شما یاد می دهد که وقتی دوست ندارد کاری را انجام دهد شما وادارش نمی کنید.مطمئن شوید که ظرف غذای همستر شما پر است.هیچ وقت همستر خود را به مدت طولانی در توپ خود نگذارید زیرا دستشویی می کند و از لای شیار ها بیرون می ریزند!

چگونه به همستر خود آموزش دهیم(ترجمه)

2-همستر خود را با خواندن آواز یا داستان به صدای خود عادت دهید.این باعث می شود که وقتی همستر شما صدایتان را می شنود آرامش داشته باشد.3-یک دانه آفتاب گردان یا جایزه ی همستر روی دست خود بگذارید و دستتان را کف قفس کنار همستر خود قرار دهید.صبر کنید تا همسترتان بالا بیاید و جایزه ی خود را بگیرد.این کار را حدود یک ساعت انجام دهید.ممکن است همستر شما هنگام این کار بالا بیاید و دستتان را گاز بگیرد.این دفعه وقتی همسترتان بالا آمد آن را به آرامی بردارید،از قفس خارج کنید و نوازشش کنید.این کار به همستر شما یاد می دهد که شما دوستش دارید و به آن آسیبی نمی زنید.پس از این کار همستر شما به آرامی روی دستتان می آید و منتظر می ماند تا شما بغلش کنید.4-به همستر خود کارهای مختلف آموزش دهید.این کار نه تنها رابطه ی شما را بهتر می کند بلکه باعث می شود همستر شما بیشتر به کار های و حرف هایتان عکس العمل نشان دهد.می توانید کار خود ر با یک آموزش ساده مانند بایست شروع کنید.جایزه ای بالای سر همستر خود نگه دارید و صبر کنید تا همستر روی دو پای خود بلند شود.پس از یک مدت که هنگام این کار می گویید بایست همسترتان روی دو پای عقب خود بلند می شود.فراموش نکنید که جایزه را به همسترتان بدهید!5-شما می توانید همین کار را در یاد دادن کار های دیگر تکرار کنید.مثلا یاد دادن دست بده.جایزه را جلوی همستر خود قرار دهید تا دست خود را جلو بیاورد تا جایزه را بگیرد و همان موقع شما باید بگویید دست بده.پس از یک مدت وقتی می گویید دست بده همسترتان دست خود را جلو می آورد.6-برای یاد دادن دستور بچرخ جایزه را روی پشت همسترتان قرار دهید تا مجبور شود برای گرفتن آن بچرخد.مانند یاد دادن دستور بایست دستور خود را هنگام انجام این کار تکرار کنید.همیشه جایزه را بعد از این که همستر کار را درست انجام داد به آن بدهید.7-به همستر خود یاد دهید که چه کار هایی را نباید انجام دهد.اگر همستر شما به جویدن چیزی که نباید بجود شروع کرد با یک لحن جدی بگویید نه.اگر همستر شما به حرفتان گوش کرد جایزه ای به آن بدهید.سعی کنید بیش از حد به همستر خود جایزه ندهید.8-اگر می خواهیذ یک صاحب خوب برای همستر خود باشید یک ظرف که کمی بزرگ تر از همسترتان است تهیه کنید و در آن ماسه بریزید.کناره های پرف نباید زیاد بلند باشیند تا همستر بتواند به راحتی وارد ظرف شود.وقتی این ظرف را برای همستر خود فراهم می کند همسترتان می تواند آن جا سرگرم شود و زمین را بکند.9-به همستر خود یاد دهید که بپرد.جایزه ای بالای سر همسترتان نگه دارید و وقتی روی دو پایش بلند شد تکرار کنید بپر.10-سعی کنید از هویج به عنوان جایزه استفاده کنید.بیشتر همستر ها هویج دوست دارند.از هویج به عنوان غذای معمولی استفاده نکنید.دادن هویج به عنوان جایزه به همسترتان می تواند یک تنوع در جایزه ها باشد.11-به همستر خود یاد دهید که روی شانه تان بیاید.همسترتان را روی شانه ی خود قرار دهید تا احساس آرامش کند.این کار را تا چند روز تکرار کنید.یک جایزه زیر لباس خود قایم کنید و به همستر خود اجازه دهید که روی شانه ی شما دنبالش بگردد.پس از یک مدت همستر شما بدون خواستن جایزه روی شانه ی شما می آید.اگر همسترتان روی شانه ی شما راحت نیست آن را جای دیگری قرار دهید.12-اگر همستر شما همیشه گرسنه است یا به دلایل دیگر همیشه شما را گاز می گیرد آن را در یک توپ مخصوص بگذارید و به آن وقت بدهید تا سرگرم شود.وقتی کمی روحیه اش تغییر کرد دویاره سعی کنید به همسترتان دست بزنید.منبع : wikihow
(ترجمه) : Meeko