<< گربه شما یک موجود مستقل است و تمایل دارد همه چیز به میل او باشد >>
در واقع اینطور نیست. گربه شما هم می خواهد و هم احتیاج دارد که بفهمد شما به او محبت می کنید. او محبت شما را درک می کند. اینکه چگونه متوجه زبان بدن گربه تان شوید و محبت خود را به او نشان دهید به شما و افرادی که در خانه شما زندگی می کنند بستگی دارد.


چگونه علاقه خود را به گربه تان نشان دهید ؟ (ترجمه)

با گربه خود ارتباط برقرار کنید


وقتی به خانه می رسید، گربه خود را به شما می مالد، وقتی روی بدن شما میپرد، وقتی پنجه هایش به نرمی روی بدن شما می کشد ... همه اینها یعنی گربه سعی دارد به شما بگوید او با شما ارتباط برقرار کرده و از این بابت خوشحال است. همانطور که وقتی سرش را به شما می مالد در واقع علاقه اش را به شما نشان می دهد.

با او با مهربانی رفتار کنید. وقتی کنار شما روی کاناپه دراز کشیده و خواب آلود است او را آشکارا ماساژ دهید. سرش را با دشتان و انگشتان خود به نرمی نوازش کنید. همین طور پشت و کنار های بدنش را. گربه با خرخر کردن به شما خواهد گفت که لذت میبرد.
وقتی نوازشش می کنید با او صحبت کنید، به نرمی و با تون صدایی که نشان دهنده عشق شما باشد. بگذارید بفهمد که شما دوستش دارید...

چگونه علاقه خود را به گربه تان نشان دهید ؟ (ترجمه)

ارتباط با گربه

گربه شما راه های بسیاری برای ارتباط با شما، گربه ها و دیگر حیواناتی که در خانه هستند دارد.
وقتی گربه خرخر می کند ممکن است بخواهد به شما نشان دهد که خوشحال است و دارد لذت میبرد... شما می توانید با حالت چهره خود و نرم صحبت کردن به او پاسخ دهید.
گربه ها ممکن است در هنگام ترسیدن نیز خرخر کنند. در این زمان کاری کنید که بداند شما به آنچه می گوید گوش میدهید و به او اطمینان دهید ترسش به زودی از بین خواهد رفت.


چگونه علاقه خود را به گربه تان نشان دهید ؟ (ترجمه)

بازی کردن


ممکن است در پایان یک روز کاری سخت، وقتی به خانه می آیید گربه تان قوزک پایتان را لیس بزند. ظاهرا به نظر می آید که او سعی دارد از خستگی شما بکاهد اما در واقع او دارد با شما بازی می کند. برایش یک اسباب بازی بگیرید.
برایش یک لیزر پوینتر بخرید اما مراقب باشید در چشم گربه نتابانیدش. برایش یک توپ که داخلش تعدادی زنگوله قرار دارد بخرید تا گربه تان سعی کند زنگوله ها را درآورد و سرگرم شود. با این کارها می توانید احساساتتان را به گربه نشان دهید و هم انرژی گربه را تخلیه کنید.

موی گربه تان را شانه کنید

برس زدن موی گربه تان نه تنها باعث می شود گره ها باز شوند و گربه احساس ارامش کند، بلکه به شما کمک می کند تا علاقه تان را نشان دهید.


چگونه علاقه خود را به گربه تان نشان دهید ؟ (ترجمه)

وقتی گربه شما روی زمین از سمتی به سمت دیگر غلت میخورد و دست و پاهایش را در هوا می گیرد، دارد به روش خودش به شما می گوید که به شما اعتماد دارد. جواب اعتمادش را با نوازش شکمش دهید.
از نزدیک به او نگاه کنید. اگر او به شما نشان داد که علاقه ای به این کار ندارد دست از کار بکشید چراکه ممکن است دندان هایش را در دستتان فرو کند !


مترجم : مهرنوش شیروانی (Mehrn0osh)
منبع : eHow