طوطی کانر خورشیدی احتمالا به عنوان محبوبتترین حیوان خانگی نگهداری میشود.کانر های خورشیدی بسیار زیبا و با شخصیتهستند.کانر یک حیوان خانگی بسیار دوست داشتنی و بازیگوش هست.گفته شده است به ایندلیل نام کانرهای خورشیدی این است که یک گله بزرگ آنها به غروب خورشید شباهتدارد.کانرهای خورشیدی،فعال بازیگوش و بسیار اجتماعی هستند.اگر شما به اندازه کافیوقت برای صرف کانر خورشیدیتان نداریدممکن است بخواهید دنبال یک پرنده خانگی دیگربگردید.کانرهای خورشیدی بسیار اجتمایی هستند آنها نیاز دارندکه وقت زیادی راصرفشان کنید درغیر این صورت با فریادهای او روبه رو میشوید.وشما فقط پشیمانمیشوید.طوطی های کانر در حرف زدن خیلی خوب نیستند اما آنها بسیار خوب میتوانندتقلید صدا و کلاه برداری کنند.انها بسیار فعال و شاد هستند.به طوری انها بهصعود،آویزان شدن،تاب بازی علاقه دارند.باید توجه داسته باشید
کانرهای خورشیدی در نزدیکی سن بلوغ بسیار تند و تیز میشوند ،به طوری که برایصاحبان باتجربه پرندگان بهتر هستند.اگر شما صاحب با تجربه ای هستید با کمی خوبیوصرف زمان با پرنده تان و آستانه بالات برای سروصدا کانر خورشیدی پرنده مناسبیبرای شماست.

طوطی کانر خورشیدی(ترجمه

اسم:کانر خورشیدی(َAratinga solstityalis)

منشاء:شمال شرقی آمریکای جنوبی

اختلاف رنگ:کانرهای خورشیدی جوان عمدتا سبز رنگ هستند درحالی که کانر های مسن تر زرد رنگ هستند.

هزینه متوسط:250-600دلار

طول عمر:25-30سال

سروصدا:بلند

ترتیبات زندگی:کانرهای خورشیدی به دلیل داشتن سرو وصدا بهتراست در آپارتمان نگهداری نشوند و درخانه باشند.

خصوصیات:باصدای بلند،بازیگوش،چابک،هوشمند، دادوبیداد کن،سرگرم کننده،کنجکاو،خنده دار،آکروباتیک،ار خاراندن سر لذت میبرند،میتواند یک طرز برخورد داشته باشد،عشق اسباب بازی، عشق توجه،میتواند نوازش کن باشد،میتواند تند و تیز باشد،میتواند سگ نگهبان خوبی باشد،

توانمندی ها:خوب-انها توانایی صحبت دارند ولی عالی نمیتوانند حرف بزنند.تربیت شدنی هستند و میتوانند بسیار خوب حقه بزنند.

تعامل/زمان مورد نیاز:کانرهای خورشیدی بسیار اجتماعی هستند،به طوری که به مقدار زیادی توجه احتیاج دارند .اگر به انها توجه نکنید متوسل به جیغ زدن میشوند.

غذا:انها احتیاج به یک رژیم غذایی برای پرندگان بزرگ دارند.

لوازم مورد نیاز:آنها احتیاج به تجهیزاتی برای پرندگان بزرگ دارند.کانرهای خورشیدی به اسباب بازی هایی که جویدنشان آسان است و سروصدا ایجاد میکنند علاقه دارند به خصوص زنگوله ها.منبع:allpetbirds.com
ترجمه:شایسته(baby pishi)