1-آیا شما به یک گربه ی فعال علاقه دارید؟
بله-خیر-کمی دوست دارم و کمی دوست ندارم-برای من مهم نیست

2-شما میتوانید چقدر برای شانه کردن موی گربه ی خود وقت بگذارید؟
من یک گربه ی خیلی پشمالو میخواهم-هر هفته مویش را شانه میکنم-سر من خیلی شلوغ است که مو هایش را شانه کنم-هر چقدر که نیاز داشته باشد-مهم نیست من به یک گربه به خاطر رفتارش علاقه مند میشوم

3-آیا شما دنبال یک گربه ی مهربان و با محبت هستید؟
بله-خیر-کمی بله و کمی خیر

4-شما دوست دارید گربه ی خود را در داخل خانه نگهدارید یا خارج از خانه؟
داخل خانه زیرا گربه هایی که در داخل خانه زندگی میکنند عمر طولانی تری دارند-خارج از خانه زیرا من میخواهم گربه ام رفتار های طبیعی خود را از دست ندهد-هنگام روز خارج از خانه و هنگام شب داخل خانه

5-آیا شما به گربه های خاص و عجیب علاقه دارید؟
بله-خیر-برایم فرقی ندارد

6-آیا دوست دارید یک نژاد گربه ی قدیمی داشته باشید؟
بله-خیر-نمیدانم!

7-آیا دوست دارید یک نژاد گربه داشته باشید که یک زندگی طولانی و سالم دارد؟
بله زیرا خیلی ناراحت میشوم وقتی یکی از پت هایم را از دست میدهم-اگر تا 4 سال پیش من باشد اشکالی ندارد.

تست:کدام نژاد گربه برای من مناسب است؟

برای انجام تست اصلی اینجا را کلیک کنید.
مترجم : Meeko