1-آیا خون آشام ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟
خیر-شاید-بله فقط باید دنبال آن ها گشت

2-آیا خون آشام ها می توانند خون یکدیگر رو نیز بنوشند؟
بله اما به اندازه ی خون انسان برایشان مفید نیست و زیاد سیرشان نمی کند-خیر

3-خون آشام ها چقدر عمر می کنند؟
خون آشام ها به اندازه ی انسان ها عمر می کنند-200 سال-300 سال-1000 سال-هیچ وقت نمی میرند

4-آیا سیر خون آشام ها را می کشد؟
خیر-بله

5-آیا خون آشام ها قدرت تبدیل شدن به موجودات دیگر را دارند و قوی هستند؟
بله قطعا-فقط می توانند به انسان تبدیل شوند-خیر مانند انسان ها هستند

6-آیا نوشیدن خون حیوانات بیشتر از انسان بر خون آشام تاثیر دارد؟
خیر خون انسان ها تاثیر بیشتری دارد-بله-نمیدانم!

7-خون آشام ها چگونه تشنگی خود را به خون کنترل می کنند؟
فقط به خود فشار می آورند-سعی می کنند با مقدار خون کم خود را کنترل کنند-اصلا خود را کنترل نمی کنند و خون همه را می نوشند

8-آیا ممکن است که کسی نیمه خون آشام باشد؟
بله-خیر

9-آیا یک انسان معمولی می تواند به خون آشام تبدیل شود؟
بله اگر یک خون آشام گازش بگیرد-خیر زیرا باید باید خون آشام متولد شود و نمی تواند خودش تغییر کند-فقط اگر بخواهد تغییر کند

10-آیا ممکن است یک خون آشام ضعیف یا بیمار شود؟
هیچ وقت-بله همیشه امکانش هست-اگر این اتفاق بیفتد یعنی یک خون آشام واقعی نیست

11-آیا خون آشام ها به نور حساس هستند؟
بله-خیر هیچ وقت

12-آیا خون آشام ها فقط دوست دارند هنگام شب فعالیت داشته باشند؟
بله-خیر

13-خون آشام ها از چه چیزی تغزیه می شوند؟
آن ها فقط خون می نوشند-از خون یا انرژی جانداران دیگر تغزیه می کنند-چیزی به نام خون آشام وجود ندارد

14-آیا خون آشام باز هم با نوشیدن خون بیمار می شوند؟
بله ممکن است خون آلوده باشد-خیر

15-آیا بیشتر خون آشام ها در سن کودکی از موجودی که هستند با خبر می شوند؟
بیشتر وقت ها خیر-بله بعضی وقت ها-چیزی به نام خون آشام وجود ندارد

16-آیا همه ی خون آشام چشم های تیره ای دارند؟
بله اگر این طور نباشد که دیگر موجودات جالبی نیستند!-بیشتر وقت ها-خیر این احمقانه است-خیر آن ها می توانند مانند هر انسانی و هر کسی باشند

17-آیا خون آشام ها مجبورند که خون بنوشند؟
خیر آن ها مجبور نیستند و می توانند از راه های دیگری نیز تغزیه شوند-بله همیشه

18-آیا برای یک خون آشام خطرناک نیست که فقط از خون و انرژی تغزیه کند و مانند انسان ها چیز دیگری نخورد؟
خطرناک است زیرا خون آشام ها هم مانند انسان ها به خوراکی های دیگر احتیاج دارند-خطری وجود ندارد زیرا خون آشام ها فقط به خون احتیاج دارند-نمیدانم

19-آیا می توان خون آشام بودن یک فرد را تشخیص داد؟
بله-خیر

20-آیا همه ی خون آشام ها دندان های جلویی بلندی دارند؟
بله یک خون آشام بدون دندان های جلویی بلند خون آشام نیست-خیر به هیچ وجه-بله اما می توانند نداشته باشند


درباره ی خون آشام ها چقدر اطلاعات دارید؟(ترجمه)

درباره ی خون آشام ها چقدر اطلاعات دارید؟(ترجمه)
برای انجام تست اصلی به این لینک مراجعه کنید:
http://www.quibblo.com/quiz/3fvnULz/...face-the-facts


مترجم : Meeko

اختصاصی پرشین پت