آنچه درباره جراحی دم و گوش سگ باید بدانید


همانطور که میدانید چند سالیست که دیگر جراحی گوش و دم کاملا ممنوع شده و حتی سگ هایی که دم و گوش انها جراحی میشوند از شرکت در مسابقات زیبایی هم محروم میشوند 
اما چرا ؟ 

آنچه درباره جراحی دم و گوش سگ باید بدانید

جراحی دم: 


این جراحی معمولا در روز 5 تا 10 انجام میشد که مهره های دم بسیار نرم باشند و با کاتر های مخصوص دم را قطع میکردند (معمولا از بین مهره های 2 به بعد ) اما این عمل بسیار برای حیوان دردناک خواهد بود 
و هر چه سن سگ بالاتر رود درد ناک تر و خونبندی سخت تری خواهد داشت و عملی بسیار غیر اخلاقی در دنیا به حساب میاد 


آنچه درباره جراحی دم و گوش سگ باید بدانید

جراحی گوش


این جراحی نیز در سگ ها مخصوصا دابر من و گریت دین بسیار رایج بوده اما دردناک بودن این جراحی همیشه مشکلی بود که همه دامپزشکان به ان اذعان داشتند و این جراحی صرفا برای زیبایی بیشتر انجام میشود و بعد از آن اتل بندی تا مدتی زیاد برای گوش سگ باید انجام شود و مراقبت های ثانویه در این جراحی بسیار لازم بود .


علاوه بر ان سگ حتی در بیهوشی هم درد بسیار را متحمل میشد


لذا با ممنوع شدن این دو عمل جراحی که به نوعی جراحی زیبایی حساب میشد منجر شد تا یک قدم به زندگی بدون درد حیوانت نزدیک تر شویم و توصیه نگارنده به برای دارندگان سگ ها این است که هیچگاه سگ خود را جراحی های بظاهر زیبایی برای پت خود انجام ندهید.

منبع infodogمترجم نازنین غفاری