جراحی لاک‌پشت‌های در حال انقراض


دامپزشکان متوجه وجود قلاب‌هایی در مری این لاک پشت‌ها شده و با عمل جراحی موفق یه خارج کردن این قلاب‌ها شدند.
نسل این نوع لاک پشت سبز در خطر انقراض است بنابراین مراقبت‌های ویژه ای از آنها صورت می‌گیرد.