به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، صاحب اين سگ، الوود را در سال 2006 پذيرفته بود و الوود 2.3 کيلويي روز پنجشنبه صبح مرد. 
به گفته صاحبش، دامپزشک معتقد بود که او به نوعي سرطان مبتلا بوده.


زشت‌ترين سگ دنيا مُرد


الوود سگي سياه بود و در کل - به جز قسمتي در پيشاني‌اش- بي مو بود و زباني بلند داشت.


بر طبق سخنان صاحب الوود، اين سگي قدرتي عجيب در خنداندن مردم داشت و براي کودکان بسيار جذاب بود.