گربه سیامی خط و خال دار – دارای خال قرمز، زرد مایل به قهوه ای، دارای خال روشن (Siamese)


گربه سیامی خط و خال دارمتخصصین اصلاح نژاد پس از چندین سال تلاش به نژادهای جدیدی که شامل خط و خال دار، خال قرمز، زرد مایل به قهوه ای و خال های روشن می شود، دست یافتند.


این نژاد به تازگی شناخته شده و علاقه مردم را به خود جلب کرده است. رنگ بدن این نژادها عموماً کرم کم رنگ بوده و فاقد هرگونه علامتی می باشد. در نژاد خط و خالدار سیامی خطوط نقره ای کاملاً جایگزین رنگ خالصی در انتهای بدن آنها شده است. با اصلاح نژاد زیادی که با گربه های نژاد تورتوایس شل به عمل آمده، نژاد سیامی خال قرمز پدیدار گشته است. 

رنگ خال های قرمز در انتهای بدن کاملاً خالص بوده و اگر این گربه ها را به یکدیگر جفت بزنند، بچه گربه ها نیز به همین شکل به وجود می ایند که بیشتر آنها از نوع های خوبی می باشند. گاهی اوقات امکان دارد، رنگ طلایی کم رنگ جانشین رنگ قرمز و رنگ صورت کرم کم رنگ، نزدیک به رنگ زردآلو باشد که مسئله مهمی محسوب نمی شود.

نوار بر روی دم و یا علامت های مخطط در روی صورت عیب بزرگ به شمار می رود، چشمان آبی با خال های فرمز در بدن جلوه بسیار زیبایی به این نژاد می دهد. استاندارد این نژاد مانند تمامی نژاد های گربه های موکوتاه می باشد.

سایت جامع حیوانات ایران