چشمان ستاره‌های دریایی فاقد عدسی‌های چشمان مرکب حشرات است، نمی‌تواند حرکات سریع را پردازش کند و قادر به تشخیص رنگ هم نیست. بنابراین احتمال اندکی وجود دارد که جانور از این اندام‌ها برای یافتن غذا یا اجتناب از شکارچیان استفاده کند. چشم ستاره دریایی کشف شد!


برای کشف این موضوع که آیا این جانوران قادر به شناسایی اجسام بزرگی مانند صخره‌های مرجانی هستند، دانشمندان ستاره‌های دریایی را در فاصله 1، 2 و 4 متری از مرجان‌ها قرار دادند. ستاره‌هایی که نزدیک‌تر از 4 متر به مرجان‌ها قرار داشتند، به سرعت به سمت تپه‌های مرجانی بازگشتند؛ اما ستاره‌هایی با فاصله بیش از 4 متر در جهات تصادفی شروع به حرکت نمودند. 


برای حس کردن اجرام بزرگ، ستاره‌های دریایی به جای آنکه صرفا نور را حس کنند، باید بتوانند تصویری از جسم را برای خود خلق کنند که به معنای نوعی «دیدن» ابتدایی است. این عامل سبب می‌شود تا چشمان ستاره‌های دریایی در زمره لکه‌های چشمی ( Eye Spot ) قرار نداشته باشند؛ ساختاری ابتدایی که در حیواناتی مانند کرم‌های پهن وجود دارد و بدون توانایی ایجاد تصویر، تنها قادر به تشخیص نور است. 


نکته جالب این است که ستاره‌های دریایی قادرند در صورت به دام افتادن توسط شکارچیان، پاهای خود را جدا کنند و دوباره آن را از نو رشد دهند. این موضوع به این معنی است که این جانوران همچنین توانایی احیاء چشمان خود را دارد.