باغ وحشی که بازگشایی شد

دیده بان حقوق حیوانات: باغ وحش بابلسر در حالی بازگشایی شد که از وجود حداقل های استاندارد برای نگهداری حیات وحش در اسارت نیز محروم است.

پس این بازگشایی که با فشار اعضای شورای شهر بابلسر و به بهانه جذب توریست انجام شد، خرسی که با حکم دادستانی از این باغ وحش به پناهگاه حیات وحش سمسکنده برده 

شده بود نیز به دلیل ناتوانی در نگهداری و تغذیه این مجموعه بازگردانده شد.

تصویر فوق شرایط نگهداری «گونه در معرض خطر انقراض» در این مجموعه را نشان می دهد.