دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از نخستین مشاهده مار “کوتوله پارسی” در منطقه شکار ممنوع سده در خراسان رضوی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صالحی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست خواف حین پایش منطقۀ شکارممنوع سده به گونه ای از مارها برخوردند که تاکنون دراستان 

مشاهده نشده بود و به منظور شناسایی نسبت به زنده گیری گونه و صید آن اقدام کردند.

وی ادامه داد: تصاویر برداشتی از این گونه جهت شناسایی به رستگار خزنده شناس مورد وثوق اداره کل ارسال و در شناسایی اولیه مار کوتولۀپارسی تشخیص داده شد اما با توجه به 

اینکه تاکنون این گونه در مناطق شرقی کشور مشاهده و رکورد نشده بود تائید نهایی منوط به مشاهده گونه از نزدیک و نمونه گیری از آن شد .

صالحی در ادامه افزود : با هماهنگی به عمل آمده با توجه به اهمیت موضوع انتقال گونه به مشهد و بررسی کامل توسط اساتید مجرب صورت گرفته و ماهیت گونه تأئید و مشخص شد 

برای اولین بار در شرق کشور منطقه شکار ممنوع سده میزبان یکی دیگر از گونه های شاخص جانوری شده است .

صالحی ضمن ابراز خرسندی از این موضوع ضمن تقدیر از کارشناسان محیط زیست خواف – مدثر تیموری و حمیدرضا عظیم پور یابندگان گونه- اظهارکرد: دقت در پایش محیط زیستی 


مناطق باعث دست یافتن به تازه های محیط زیست خواهد شد همانگونه که طی چند سال گذشته شهرستان خواف نسبت به شناسایی گونه های جدید جانوری عملکرد مناسبی داشته است.

“کوتوله پارسی
“کوتوله پارسی