تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
مردی با لباس یک شخصیت کارتونی در بیرون ساختمان بیمارستان برای شاد کردن کودکان بیمار مبتلا به آلاباما


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
مسابقات بین المللی بند بازی در کوه های آلپ ایتالیا


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
تزنیین میدان تیان آن من پکن به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب کمونیستی چین


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
بدون شرح


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
برگزاری مسابقه در مدرسه ای در غزه


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
بچه ای که به صدای شکم یک مار آواکاندو که یک سگ را در فرانسه خورده بود گوش می دهد


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
استراحتی بسیار وحشتناک در منطقه کوهستانی شمال ایتالیا


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
بدون شرح


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
یک شیر آب بزرگ بر روی یکی از ساختمان های شانگهای


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
گروهی از پزشکان بریتانیایی در حال درمان دندان این فیل بزرگ


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93
زندگی شیرین در یک خانه ای رویایی برای یک جفت پرنده به همراه 4 جوجه


تصاویر جذاب و دیدنی روز -شنبه 29 شهریور 93

بدون شرح