این وضعیت وجود دارد .

مشکل حسادت در طوطی ها

چگونه رفتار حسادت را تشخیص دهیم :

یکی از شایعترین علایم حسادت گاز گرفتن است . طوطی به منظور جلب توجه گاز می گیرد .بنابراین اگرچه ممکن است که یک پرنده یا شخص دیگری مورد حسادت طوطی واقع شده باشد اما معمولا این صاحب طوطی است که گاز گرفته می شود .
همچنین یک طوطی حسود بسیار پر سر و صدا است و اغلب بر سر شخص یا پرنده مورد حسادت خود جیغ یا فریاد می کشد وبرخی نیز ممکن است دچار پرکنی شوند که عادت بسیار بدی در طوطی ها است و اگر آغاز شود به سختی می توان آن را متوقف کرد.همچنین حسادت می تواند با ایجاد استرس در طوطی باعث بروز مشکلات مربوط به سلامتی و تشدید مشکلات رفتاری شود .

معرفی درست یک شخص یا پرنده جدید به طوطی :

هنگامی که یک پرنده یا شخص جدید به زندگی شما وارد می شود این مهم است که شما طوطی خود را برای پذیرفتن این فرد جدید آماده کنید . پس برای محدود کردن حس حسادت ، شخص یا پرنده تازه وارد را به درستی به او معرفی نمایید. اگر این تازه وارد یک پرنده باشد ،اجازه دهید که طوطی شما ، شما را هنگام برپایی مکانی برای پرنده جدید تماشا کند و در این حال با پرنده یا شخص خیالی در حضور طوطی خود صحبت کنید .طوطی ها بسیار باهوش هستند و متوجه خواهند شد که اینکار یعنی به زودی شخص جدیدی وارد خانه خواهد شد .شخص یا پرنده جدید را به آرامی و بدون اجبار به طوطی خود معرفی کنید .رفتارهای منفی را نادیده بگیرید و رفتارهای مثبت را تقویت و تشویق کنید .به طوطی خود ثابت کنید که رفتارهای منفی را تحمل نخواهید کرد .

واکنش نسبت به رفتار حسادت :

هنگامی که طوطی از روی حسادت گاز می گیرد یا جیغ می کشد ممکن است اولین واکنش نسبت به این رفتار ، زدن یا فریاد کشیدن بر سر طوطی باشد اما این واکنش ها فقط رفتارهای منفی را تقویت خواهد کرد .زدن طوطی او را سردرگم می کند زیرا او متوجه نمی شود که شما چگونه می خواهید با او ارتباط برقرار کنید .فریاد زدن هم فقط باعث خواهد شد که طوطی شما فکر کند که توانسته توجه شما را به خود جلب کند.این کار باعث می شود که بار دیگر رفتار خود را تکرار کند .به جای نشان دادن این واکنش ها شما می توانید به راحتی این رفتارها ( گاز گرفتن و جیغ کشیدن ) را نادیده بگیرید .این عدم واکنش ، به طوطی می فهماند که رفتارهای بد برای جلب توجه موثر نخواهد بود و دلیلی برای ادامه دادن این رفتارها وجود ندارد .

اعمال مثبت :

اعمال مثبت نه تنها برای شما و طوطی تان لذت بخش بوده بلکه یکی از موثرترین راه ها برای کاهش حس حسادت در طوطی است .هنگامی که پرنده یا شخص جدید در اطراف طوطی حضور دارند به طوطی خود محبت کنید و جایزه بدهید . این توجه باعث می شود که طوطی شما بجای حسادت ، نسبت به افراد تازه وارد احساس خوبی داشته باشد . اگر طوطی شما نسبت به یک شخص حسادت می کند ، آن شخص باید به طوطی شما توجه کند و به او جایزه بدهد که بین آنها ارتباط مثبتی ایجاد شود .

منبع : www.parrot.ir