پس از آنکه ساکنان محلی صدای ناله‌های این نهنگ 9 ساله زخمی را که پس از پایین رفتن آب میان صخره ها گیر کرده بود شنیدند بلافاصله با پلیس ساحلی و اداره محیط زیست منطقه تماس گرفتند و گروهی برای نجات نهنگ به منطقه اعزام شدند.این گروه پس از آنکه خود را به محل مورد نظر رساندند به آرامی به نهنگ نزدیک شدند و سعی کردند بدون آنکه حیوان را بترسانند راهی برای نجات او بیابند. گروه به دلیل آنکه محل پر از سنگ ها و صخره های تیز و خطرناک بود امکان حرکت دادن نهنگ را منتفی می داند و سعی می‌کند با خیس کردن نهنگ او را تا لحظه مد اقیانوس زنده نگه دارد. عملیات 8 ساعت ادامه می یابد و تیم نجات امید خود را برای زنده ماندن نهنگ از دست نمی‌دهند؛ در نهایت نیز آب به صخره ها می رسد و نهنگ به طور معجزه آسایی نجات پیدا می‌کند.

نجات نهنگ از میان صخره‌ها +عکس

نجات نهنگ از میان صخره‌ها +عکس

نجات نهنگ از میان صخره‌ها +عکس

نجات نهنگ از میان صخره‌ها +عکس

نجات نهنگ از میان صخره‌ها +عکس