پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

10 خبر اخر سایت

◄ پروژه یکسان سازی و تحول در سایت ها پرشین پت
◄ مراقبت های لازم در مورد توله های تازه تهیه شده
◄ جرب در سگ ها
◄ غذای سگ، راهنمای جامع و کامل
◄ مشکلات پوستی در سگ‌ها
◄ تغذیه هاسکی
◄ گندخواری در سگ‌ها
◄ آیا سگ‌ها خواب می بینن؟
◄ سگ پیتبول
◄ خوشگل ترین نژاد های سگ و گربه!
◄ محبوب‌ترین نژادهای سگ و گربه آپارتمانی
◄ وسایل لازم برای نگهداری از سگ ها
◄ چه وسایلی برای بچه گربه نیاز داریم؟
◄ عقیم سازی در سگ و گربه ماده
◄ چطور از سگ خانگی خود در آپارتمان نگهداری کنیم؟
◄ هاسکی ها را بهتر بشناسید
◄ قند خون در سگ ها
◄ امسال با حیوان خانگی چه کنیم
◄ وایتکس برای سگ ها
◄ آیا می‌دانستید که گربه ها نیز سکسکه می‌کنند؟
◄ گربه‌ها در هنگام خواب
◄ بیا با هم بریم سفر اقا سگه !
◄ صدمات استخوانی در حیوانات خانگی
◄ از شیر گرفتن توله­ ها
◄ گربه نژاد هیمالین
◄ گربه سیامی
◄ اسفینکس
◄ گربه نژاد بریتیش موکوتاه
◄ ورزش در گربه ها
◄ تغذیه سگ و گربه
بعدی 1 قبلی

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

تغذیه سگ و گربه

تغذیه یکی از مهم ترین عواملی اســت که بر ســلامت، کیفیت و کمیت زندگی در همه موجودات تاثیر گذار است. از این رو شناخت نیازهای تغذیه ای و تامین آنها به درستی می تواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از بیماری ها و افزایش طول عمر داشته باشد. این نیازها در موجودات مختلف بر اساس فیزیولوژی خاص آنها متفاوت بوده، آن چنان که در انسان نیازهای تغذیه بر پایه همه چیز خواری استوار است. با این توصیف سگ ها و گربه ها به عنوان حیواناتــی که در طبیعت شــکارچی بوده و تغذیه خود را اغلب از شکار تامین می کنند، گوشــت خوار می باشند به این معنی که دستگاه گوارش آنها به خوبی برای گوارش

پروتئین با منابع حیوانی تکامل یافته است. از زمانی که سگ ها و گربه ها همراهی با انسان را انتخاب کردنــد و از تغذیه طبیعی خود غافل مانده اند، این مهم به دســت ما سپرده شد تا با شناخت و تأمین هرچه بیشتر نیازهای آنها همچنان که از بودنشــان در کنار خود لذت می بریم ســلامت و کیفیت زندگیشان را نیز تامین نماییم. در طول تاریخ و با تغییر نیاز ما به سگ ها و گربه ها شیوه تغذیه آنها نیز تکامل یافته است. امروزه تنها انتظاری که مــا از حیوانات خود داریم همراهی و لذت حاصل از بودن آنها در کنارمان است که ما را بر آن می دارد تا مناسب ترین تغذیه را برای آنها انتخاب کنیم .

تغذیه-سگ-ها-و-گربه-1

نیازهای تغذیه ای سگ ها و گربه ها :
نیازهای تغذیه ای سگ ها و گربه ها بر پایه رژیم گوشت خواری استوار است که موجب قرار گرفتن پروتئین در قاعده هرم غذایی آنها می شود. پروتئین موجود در رژیم غذایی حیوانات باید از منابع با کیفیت و مناسب حیوانی و گاهی منابع گیاهی با ارزش تامین شود تا بتواند پاسخ گوی نیاز آنها به اسیدهای آمینه ضروری و پروتئین باشد.

در کنار پروتئین، چربی نیز از جایگاه بسیار با اهمیتی در هرم غذایی ســگ ها و گربه ها برخوردار است، منبعی غنی از انرژی و در عین حال تامین کننده اسیدهای چرب ضروری به ویژه اسیدهای چرب امگا3 زنجیره بلند ( EPA/DHA ) هم چنین باید درنظر داشته باشیم که منابع چربی بسیار با اهمیت هســتند، به طوری که روغن ماهی از کیفیت بســیار بالایی در این مورد برخوردار است.

کربوهیدرات برخلاف تصور عمومی به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین کننده انرژی، در صورت اســتفاده از منابع سهل الهضم و فرآیند کامــل پخت می تواند نقش مهمی در تامین انــرژی و کاهش کارکرد دستگاه گوارش ایفا نمایند. ویتامیــن ها و مواد معدنــی نیز از دیگر موارد بــا اهمیت در تغذیه ســگ هــا و گربه ها هســتند کــه بســیاری از آنها از طریــق منابع مختلــف پروتئینــی، کربوهیدراتی و چربی تامین می شــوند و برخــی از آنها هم بایــد به صورت مکمل بــه غذا اضافه شود .

تغذیه-سگ-ها-و-گربه-ها2

 

تصورات غلط در تغذیه سگ ها و گربه ها :
بســیاری از مردم تصور می کنند کــه نیازهای تغذیه ای سگ ها مشابه نیازهای انسان بوده، اما باید دانست که در واقع بســیاری از مسیرهای متابولیسمی سگ ها متفاوت با انسان ها است و غذای انسان نمی تواند نیازهای آنها را تامین نماید. تغذیه با غذای انسان یا غذای بی کیفیت تر محتوی ضایعات کشتارگاهی، احشا و اســتخوان می تواند اثرات مخربی را در کوتاه مدت و طولانی مدت بر سلامت آنها بگذارد که از جمله این موارد می توان بر مشــکلات دستگاه گوارش از انسدادها گرفته تا التهاب پانکراس و نارسائیهای کبد، ناهنجاری های اسکلتی، چاقی و بسیاری از بیماری های دیگر که تغذیه نقش مستقیم و غیر مستقیم بر بروز آنها دارد، اشاره کرد. در یکی از مطالعات اخیر نشان داده شده است که تغذیه سگ ها با غذای خانگی میزان ابتلای آنها به سرطان سینه را افزایش می دهد.

تغذیه-سگ-ها-و-گربه-ها3

تهیه یک غذای خانگی بالانس شــده برای سگ ها و گربه ها مستلزم مشاوره متخصص تغذیه بوده و بسیار هزینه بر و زمان بر است از این رو در تمامی کتاب های مرجع دامپزشکی اولویت تغذیه برای ســگ ها و گربه ها، منابع غذای تجاری با کیفیت می باشد. این غذاها بایستی دارنده تاییدیه های معتبر جهانی مانند AAFCO ، تاییدیه اروپا و … باشند.

غذای تجاری با کیفیت یک غذای کامل و بالانس شده برای سگ ها و گربه ها می باشد که تمامی نیازهای غذایی آنها را شناخته و تامین می نماید. این غذا باید حداقل 90% حجم غذای روزانه را به خود اختصاص دهد و تشویقی ها و غذاهای متفرقه تنها می تواند 10% حجم غذای روزانه را تشکیل دهد .

ابهامات زیادی در مورد ترکیبات غذای تجاری وجود داشته که در ادامه به بسیاری از آنها پاسخ داده خواهد شد :

غذای تجاری با کیفیت یک غذای کامل و بالانس شده برای سگ ها و گربه ها می باشد که تمامی نیازهای غذایی آنها را شناخته و تامین می نماید

منابع پروتئینی اســتفاده شــده در غذاهــای با کیفیت تجاری بســیار قابــل اعتماد بــوده و حتی در صورت اســتفاده از ترکیبات بای-پروداکت از قسمت هایی استفاده می شود که میزان باکتری بسیار پایینی داشته و تراکم بــالای مواد مغذی را دارا مــی باشــند مانند کبد، قلــب و… همچنین این ترکیبات به عنوان منبع اصلی پروتئین نبوده بلکــه برای تامین برخی مــواد مغذی مورد نیــاز از آنها استفاده می شــود.

میزان پروتئین بر اساس تاییدیه AAFCO برای ســگ های بالغ 30-15% ماده خشک و گربه های بالغ 45-30% ماده خشک است و مقادیر بالاتر هیچ مزیتی را ایجاد نمی نماید بلکه در سنین بالا می تواند زمینه ای برای پیشرفت نارسایی های پنهان کلیوی ایجاد نماید. برخــلاف تصــور رایــج در مــورد حساسیت زا بودن گندم، این ماده منبع کربوهیدراتی بســیار با ارزشی بوده و تنها در موارد کمی موجب حساســیت های گوارشی می شــود. در عین حال ذرت نه تنها منبع غنی و سهل الهضم کربوهیدراتی می باشد بلکه جز معدود ترکیبات گیاهی بوده که حاوی پروتئین بوده و همین مسئله ارزش تغذیه ای آن را بیش از پیش افزایش می دهــد.

تغذیه-سگ-ها-و-گربه-ها4

 

دیگــر منبع کربوهیدراتی متداول برنج اســت که علاوه بر ســهل الهضم بودن بالا منبعی بسیار متراکم و غنی می باشد. یکــی از مهم تریــن ترکیباتی که برای بهبود عمل کرد دســتگاه گوارش و تولید مدفوعی طبیعی در غذا استفاده می شود فیبرها هســتند. فیبرها به دو دسته تقسیم می شــوند:

فیبرهای محلول مانند فروکتوالیگوساکاریدها و اسفرزه که سرعت تخلیه معده را کاهــش داده و با جذب آب تولیــد مدفوعی طبیعی می کنند، در عین حال با تغذیه سلولهای روده بزرگ، سلامت آن را نیز تضمین مــی نمایند .
فیبرهای نامحلــول که عبور مواد غذایی از روده ها را تسهیل می کنند.
در بســیاری از موارد تصور می شود که حیوانات مانند انسان ها نیاز به تنوع غذایی دارند که این مسئله کاملا اشتباه است. سگ ها و گربه ها تعداد بسیار کمی جوانه چشایی در مقایسه با انسان دارا می باشند و همین مسئله اهمیت تنوع طعم را از بین می برد در عین حال برای تضمین سلامت دستگاه گوارش و بهبود عادات رفتاری نیز نیاز است که حیوانات همواره از یک غذا در یک زمان خاص و در یک مکان و ظرف خاص تغذیه شوند.

یکی از ویژگی های غذای خشــک، تراکم بالای انرژی و مواد مغذی است که می توان در حجم کم در دسترس حیوان قرار گیرد، این ویژگی به خصوص برای دوران رشد که حجم دستگاه گوارش کم و نیازهای تغذیه ای بالاست بســیار کاربردی می باشد، در عین حال در نژادهای بزرگ که از اشتهای بســیار بالایی برخوردارند می توان با حجم کم و متناسب غذای خشک با کیفیت تمامی نیازهای حیوان را تامین نمود. نکته دیگر اینکه مصرف غذای خشک با کیفیت نه تنها موجب تشکیل سنگ های ادراری نمی شود، بلکه در مواردی می تواند از سنگ های ادراری پیشگیری نموده یا آنها را درمان نماید.

تغذیه-سگ-ها-و-گربه-ها5

 

به خاطر داشته باشید که در زمان مصرف غذای خشک توسط حیوانتان آب کافی در اختیار او قرار گیرد زیرا مصرف غذای خشک مقدار مصرف آب حیوان را افزایش می دهد. استفاده از سایر مواد غذایی مانند میوه ها در غذای تجاری صرفا جنبه تبلیغاتی داشــته و به دلیل فرآیند اکستروشن انجام شده بر روی غذا بســیاری از مواد مغذی آنها از دست می رود از این جهت بایستی ترکیبات فعالی که در این منابع وجود دارد را استخراج نموده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کرد، مانند استخراج آنتی اکسیدان ها از گوجه فرنگی و استفاده آن در غذا .
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos