داستان هاچیکو مربوط به سالها قبل است ولی امروزه نمونه زنده آن را میتوانید در چین مشاهده کنید. این سگ چینی مدت 4 سال است که از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر هر روز مقابل بانک محل کار صاحب خود منتظر وی می نشیند تا کارش تمام شود و با او به منزل برگردد. نامش وانگ سای (Wang Cai) و به گفته صاحبش هیچ نوع آموزشی در این رابطه به او 

داده نشده و این سگ از روی علاقه این کار را انجام میدهد. این انتظار طولانی 8 ساعته روزانه باعث جلب توجه اهالی اطراف شده است و همه را به یاد داستان سگ ژاپنی به نام هاچیکو می اندازد. 

هاچیکو از نوع چینی


هاچیکو از نوع چینی


هاچیکو از نوع چینی


هاچیکو از نوع چینی