برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند
برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند
برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند مسابقه حیوانات


امروز روز جایزه برنده مسابقه هست و سه نفر اول بدین شرح میباشد
سرکار خانم ارباب ها برنده اول سگ
سرکار خانم رجایی برنده دوم سگ
سرگار خانم خیرخواه برنده اول گربه
که جوایز شان امروز به این عزیزان اهدا میشود عکس ها در سایت قرار خواهد گرفت

برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند چشنواره پرشین پت

برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند برنده اول مسابقه پرشین

برندگان مسابقه پرشین پت امروز جوایز خود را دریافت کردند ن