آسیب،سرطان،بیماری های خود ایمنی، بیماری های عفونی ،کمبود آهن و نقص ژنتیکی میتواند ریشه در کمخونی سگ داشته باشد.

{کم خونی همولیتیک نوعی بیماری خود ایمنی است که سگ های ماده و برخی نژادها مانند اسپنیل ها،داشهوند،پودل ها و تریر ها در معرض خطر بیشتری نسبت به بقیه قرار دارند. این کم خونی زمینه ژنتیکی دارد و با وجود عوامل محیطی (زهر زنبور عسل، عوامل عفونی ، آلودگی) سگ دچار کم خونی همولیتیک میشود. }


علائم کم خونی:
رنگ پریدگی لثه،ضعیف شدن سگ به مرور زمان ، زرد شدن رنگ پوست ، از دست دادن وزن ، استفراغ ،ظاهر شدن خون در ادرار و مدفوع ،از دست دادن اشتها و رنج بردن سگ از استاع شکم.

درمان: 
استفاده از داروهای استروئیدی در بیشتر مواقع به درمان کم خونی پاسخ خوبی داده است.
تشخیص علت کم خونی میتواند مشکل باشد اما دامپزشک با انجام آزمایش خون و ادرار و در صورت لازم انجام آزمایشاتی توسط فراصوت ،رادیوگرافی ، آزمایشات ایمنی میتواند علت را تشخیص بدهد. 

توجه!! کم خونی بیماری نیست بلکه یک علامت است!