زماني که شما متوجه ابتلا سگتان به تشنج شديد ، بايد به او کمک کنيد تا در طول حملات تشنج که سگ از آن ها آگاه نيست به خودش صدمه نزند.


ابتدا شما بايد تمام اشياي تيز و خطرناک را دور کنيد و با قرار دادن چند بالش نرم در اطراف ، از صدمه زدن سگ به خودش جلوگيري کنيد.


سگ ممکن است شما را گاز بگيرد ؛ پس به دهان و بدن او دست نزنيد. سگ ها در هنگام تشنج تمايل به فرو بردن زبان خود در دهان ندارند.


شما بايد سعي کنيد تا عوامل تشنج و مدت زمان تشنج را بيابيد تا دامپزشک بتواند نوع تشنج را تشخيص دهد.


اگر شما شک داريد که سگتان مسموم يا گرمازده شده ؛ بايد فورا به دامپزشک مراجعه کنيد.

کمک هاي اوليه هنگام تشنج سگ

بنابراین ، به هنگام وقوع تشنج شما باید کار های زیر را انجام دهید :


حذف هرگونه اشياي تيز و خطرناک از اطراف

* مطمئن شويد که سگ مبتلا به تشنج نزديک پله ها و ديگر حيوانات خانگي نيست.


* اطراف را با بالش و پتو بپوشانيد تا سگ شما نتواند به خود صدمه وارد سازد.


سعي نکنيد زبان سگ را براي جلوگيري از بلعيدن آن بيرون بکشيد. سگ از آنچه اتفاق مي افتد آگاه نيست و ممکن است دست شما را گاز بگيرد.


* سگ خود را آرام نگه داريد و به او آرامش دهيد.


* چراغ ها را خاموش کنيد و مطمئن شويد که صداي بلند وجود ندارد.


* سعي کنيد مدت زمان طولِ تشنج را به خاطر داشته باشيد و به دامپزشک اطلاع دهيد.
سگ آگاهي خود را مجددا بعد از چند دقيقه بعد از تشنج به دست مي آورد ، اما ممکن است چند ساعت طول بکشد تا کاملا آگاه شود. اين همه به شدت تشنج بستگي دارند.

ادامه دارد ...
-----------------
منبع : Vetinfo

مترجم : Pegah