روش های درمان سرطان ریه در سگ ها " بخش اول "

روش های درمان سرطان ریه در سگ ها ( ترجمه

در سال های گذشته ، روش های درمان سرطان ریه در سگ ها پیشرفت بسیاری کرده اند . سرطان ریه در سگ ها شایع تر شده و همه روزه سگ های بیشتری به این بیماری مبتلا می شوند . این نوع سرطان در دو نوع اصلی و ثانویه وجود دارد . در نوع اصلی غدد سرطانی در ریه ها تشکیل می شوند ولی در نوع ثانویه سرطان در نقطه دیگری در بدن به وجود آمده و سپس به سمت ریه ها پیشرفت می کند . نوع ثانویه این بیماری نسبت به نوع اصلی آن شایع تر بوده و بیشتر سگ های مبتلا به این بیماری دارای این نوع سرطان هستند .
هدف اصلی از درمان سرطان این است که از پیشرفت سلول های سرطانی و انتقال آنها به دیگر اعضای بدن جلوگیری شود . مانند تمامی سرطان ها ، سه روش برای درمان این بیماری وجود دارد .

روش های درمان

روش های درمان سرطان ریه در سگها اینها هستند :

- جراحی
- شیمی درمانی
- پرتو درمانی

عوامل تعیین کننده روش درمان

همه روش های ذکر شده به متوقف کردن سلول های سرطانی و افزایش طول عمر پت شما کمک می کنند . انتخاب یکی از روش ها برای درمان به عواملی مانند سن ، اندازه ، نژاد سگ و درصد پیشرفت سرطان بستگی دارد .

جراحی برای درمان سرطان ریه

جراحی یکی از روش های اصلی برای درمان انواع سرطان ها است ، ولی محل و اندازه تومور پیش از انتخاب این روش باید مورد بررسی قرار بگیرند . اگر سرطان کوچک بوده و تنها در یک نقطه بدن وجود دارد جراحی بهترین روش برای درمان و زدودن کامل سلول های سرطانی از بدن پت شما است . ولی اگر سرطان پیشرفته بوده و در نقاط بسیاری از بدن پراکنده شده باشد جراحی روش خوبی نیست زیرا امکان از بین بردن کامل سلول های سرطانی با آن وجود ندارد .


ادامه دارد ...


ترجمه : پندار مهاجری

منبع : 
روش های درمان سرطان ریه در سگ ها ( ترجمه