پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

متن کامل خبر

دستگاه تناسلی سگ نر


تاریخ ایجاد 1387/04/30  تعدادمشاهده  40362 بازگشت

بیضه ها که درکیسه بیضه قرارگرفته اند اسپرم تولید می کنند که دروزیکول سمینال ذخیره می گردد ودرحین مقاربت انزال می شود. غده پروستات یک مایع مغذی را ترشح می کند که برای زنده نگاه داشتن اسپرمها با آنها مخلوط می شود.

 

بیماریها

تورم پروستات درمبحث انسداد روده مورد بحث قرارگرفته است.

تورم بیضه

دراین عارضه دچارالتهاب می شوند.

علت

معمولا عامل آن آسیب است – یک تورفتگی یا کوفتگی که به هنگام پریدن ازروی مانع ایجاد می شود. بسیاربندرت ممکن است که آنها توسط باکتریها عفونی شوند.

 

نشانه ها

بیضه ها معمولا گرم ودردناک هستند وسگ بشدت ازدست زدن ومعاینه آنها خشمگین می شود. اگرآبسه وجود داشته باشد معمولا درجه حرارت بدن سگ به حدود 50/40 افزایش می یابد.

 

درمان

ممکن است بیضه ها را به عنوان یک اقدام اولیه با آب گرم محتوی نمکهای اپسوم(یک قاشق غذاخوری دریک گالن) تحریک نمود اما همواره بهترین کاراین است که این عارضه توسط دکتردامپزشک درمان شود. او احتمالا کورتیزون طولانی اثررا به همراه آنتی بیوتیک طولانی اثرتزریق خواهد کرد وداروهای ضد درد یا ضد التهاب را به صورت خوراکی تجویزخواهد نمود.

 

تومورهای بیضه

این تومورها غیرمعمول نیستند البته قاعدتا تنها یک بیضه را درگیرمی کنند.

نشانه ها

بیضه سفت وسخت وبدون درد است.

درمان

بنا به همان دلایلی که درمورد برداشتن تومورهای پستانی ذکرشد برداشت فوری بیضه با عمل جراحی لازم است.

تورم حشفه

دراین عارضه راس آلت تناسلی که توسط پرپوس یا غلاف پوشیده شده است دچارالتهاب می گردد.

علت

آسیب موجب آن می گردد البته گاهی درون غلاف توسط باکتریها عفونی می شود.

نشانه ها

غلاف درموارد آسیب دیده به طوربرجسته ای متورم ودردناک است. هنگامی که عفونت وجود دارد ممکن است ترشح چرکی تنها نشانه باشد.

درمان

دکتردامپزشک عارضه را تشخیص خواهد داد ودرمان مناسب را تجویزخواهد نمود. چنانچه ترشح وجود داشته باشد اواحتمالا یک سوآب می گیرد ونوع باکتری رادرآزمایشگاه تعیین می کند. او سپس یک آنتی بیوتیک مناسب را به داخل غلاف تزریق می نماید وهرهفته درمان را تکرارمی کند تا اینکه بیماری ازبین برود.

 

شکستگی استخوان آلت تناسلی

سگ تنها حیوانی است که درآلت تناسلی خود استخوان دارد واین استخوان " استخوان آلت تناسلی" نامیده می شود. گاهی وخوشبختانه فقط گاهی این استخوان می شکند. من شخصا درطول چهل وهشت سال کارتنها دوبارآن را دیده ام.

 

 

علت

تحمل آسیب مستقیم درهنگام آمیزش اجباری باعث آن می شود البته ممکن است این حالت درخلال سوانح جاده ای یا هنگامی که سگ ازروی یک مانع می پرد نیزروی دهد.

نشانه ها

درد شدید وتورم حاد وجود دارد. می توان صدای خش خش را جستجو کرد ومی توان تشخیص را با پرتونگاری تایید نمود.

درمان

این کارتنها درصلاحیت دکتردامپزشک شما است.

 

پیازپیشابراهی

آلت تناسلی سگ نردرحین نعوظ و بویژه درخلال آمیزش برآمدگی گرد وبرجسته ای را درپیرامون قاعده استخوان آلت تناسلی نشان می دهد. این برآمدگی را پیازپیشابراهی می نامند ونقش مهمی درمتصل نگاه داشتن سگ نروماده به یکدیگردرطول مقاربت ایفا می کند. هنگامی که سگ نرو سگ ماده درحین آمیزش به هم قفل می شوند علت آن انقباض عضله مهبل درپیرامون پیازپیشابراهی است. هنگامی که آنها به یکدیگرمی چسبند بهترین چاره این است که آنها را دست کم به مدت چند دقیقه کاملا تنها بگذارید. دستکاری توسط انسان فشارسگ ماده را افزایش می دهد وازشانس شل شدن گرفتگی عضله می کاهد. درحقیقت دوره قفل کردن برای یک جفتگیری موفقیت آمیزطبیعی وضروری است. با وجود این چنانچه این مدت بی جهت طولانی شود با نگاه داشتن سریا بدن سگ ماده قوزپشت آن را فشاردهید وآن را آرام کنید تا سگ نررها شود.

 

اخته کردن ووازکتومی

 

اخته کردن

اخته کردن سگ نرشامل خارج کردن هردوبیضه با عمل جراحی درزیربیهوشی عمومی است. هردوبیضه ازطریق یک شکاف منفرد برروی خط میانی درمجاورت قاعده آلت تناسلی خارج می گردند. این عمل نسبتا آسان وکاملا موفقیت آمیزاست البته سگ نراخته نیزاغلب همانند سگ ماده ای که تخمدانهایش را برداشته اند استعداد چاقی پیدا می کند.

 

مزایا

اخته کردن نه تنها سگ نررا سترون می کند بلکه ازآواره شدن آن ازمنزل جلوگیری می کند وآن را بسیارمطیع ترمی نماید.

معایب

تنها عیب آن ایجاد استعداد چاقی است.

سن مناسب برای اخته کردن

هرسنی پس ازشش ماهگی مناسب است. من یک سگ نرده ساله را بدون هیچ اثرسوء آشکاری اخته کرده ام.

وازکتومی

این روش عقیم کردن شامل قطع هردوطناب اسپرم بردرسگ نرمی باشد. با انجام آن درزیربیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی سگ نربدون ایجاد چاقی سترون می شود. با وجود این این روش نه سگ را ازآوارگی نجات می دهد ونه به هیچ عنوان خلق وخوی آن را عوض می کند. من معتقدم که وازکتومی اجباری گروهی تنها راه عاقلانه برای حل مشکل سگهای ولگرد است. به هرحال تنها سگهای نرویژه تولید مثل با مجوزمخصوص دست نخورده باقی خواهند ماند.

هیچ تردیدی نیست که برای کنترل تولید مثل غیرقابل تشخیص وازکتومی راه بسیاررضایت بخش تری ازبرداشتن تخمدانها یا اخته کردن است.

هموپاتی

هموپاتی درمان بیماری توسط ماده ای است که این ماده درحیوان سالم همان نشانه هایی را ایجاد می کند که دام بیمارازخود بروزمی دهد. این یک روند ترمیم طبیعی با استفاده ازداروهاست که به حیوان کمک می کند تا سلامتی خود را با تحریک ایمنی طبیعی بدن خود بازیابد. به عبارت دیگراین روش بیش ازبیماری به درمان می اندیشد. سالهای زیادی است که این روش درانسان کاربرد یافته است اما درحیوانات هنوزدرحال گذرانیدن مراحل تکاملی خود می باشد البته پاسخ آن درسگها درلگرمی بسیاری را ایجاد کرده است. بدیهی است که حداقل برای توام کردن هموپاتی با درمانهای رایج بایستی یک بیماروخیم وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید هم حیوان وهم بیماری درمان بشوند. به هرحال ادعا شده است که هموپاتی به تنهایی دردرمان اگزمای سگ بیماری دریچه های قلب. دیستمپر. فلجی. تورم کلیه. تورم رحم وکانکرگوش موفق بوده است.

کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

گربه

سگ

مار

طریقه

ماده

آموزش

حيوانات

درمان

بدن

آبی

حیوانات

مورد

زیبا

سگها

هنگام

عکس

نگهداری

باره

حیوان

خانگی

اسب

گاو

بیماری

بزرگترين

انسان

توسط

رشد

لاک

موش

زایمان

دابرمن

بزرگ

خرگوش

انواع

سالم

حلزون

خانگي

توله

سیاه

حيوان

حیوانی

جانوران

دستگاه

تولید

کدام

ترین

چند

دکتر

"

سایت

گراز

مشخصات

ماهیان

فصل

جانور

میمون

درد

دست

تشخیص

پریدن

روش

نشدن

تصاویر

وحشی

تكامل

شکستگی

تصاویری

دنیا

داخلی

آناتومی

اندازه

نحوه

آلت

تناسلی

مهبل

پستانی

سنجاب

بیضه

پروستات

اخته

تصویر

داشتن

فلجی

روشهای

بزرگترین

بدون

مثل

استخوان

عقیم

مربوط

لیسیدن

کنسرو

میکند

دلايل

نابود

زنان

شیر

توليد

ارتباط

اندام

داخل

نمایش

علت

زرافه

همراه

شکل

نهنگ

راس

میشود

اعضای

مختلف

عکسهای

گوسفند

تورم

الاغ

آلات

اسبها

تصاوير

ي

جستجوی

عكسهايي

انجام

میکنند

چاق

اطلاعات

سانان

مشکل

حالت

قوچ

دلیل

عکسهایی

چهار

جفت

,

رحم

عكس

جنسي

ساختار

پایان

وان

استخوانی

گوگل

تشریح

فواید

اعضا

تصویری

میمونها

سگی

توان

دررابطه

متعلق

تبلت

سیکل

درحیوانات

تصاويري

حوادث

بستن

اطلاعاتی

جنسی

اینترنت

ماهگی

دستگاههای

گاومیش

قفل

توضیح

نظرات

اندامهای

داروخانه

سوپ

مكانيسم

مهدی

اجباری

مال

بلندترین

عکسی

معایب

دانلود

ماله

توليدمثل

میگیرد

تولیدمثل

بشه

ادم

مزایا

اله

درازترین

چنار

تناسلي

گنده

بزرگترن

tabid

Default

سایتهای

درگیر

برداشتن

تخمدان

آمیزش

search

ناحيه

چهارپایان

جفتگیری

هــــا

بـا

هـم

یکــــــ

بـه

زن

نر

است

خر

سگه

کن

اناتومی

چهارپا

نظرات کاربران
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 6
مهدی جواد اباد
|
1392/02/31 01:42
1
25
خیلی ممنون از سایت خووووبتون
حسین
|
1392/04/28 15:39
18
16
سلام اطلاعات به صورت علمی مطرح شده بهتر است کمی ساده تر بیان شود.ممنون
م.ص
|
1392/05/16 12:54
3
5
خوبه
من
|
1393/02/28 07:54
0
0
خوبه
فردین
|
1393/09/11 13:50
0
0
واقعا اطلاعاتی که گذاشتین عالیییییییی بود مرسی
فردین
|
1393/09/11 13:51
0
0
واقعا اطلاعاتی که گذاشتین عالیییییییی بود مرسی
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
 

دستگاه گوارش سگ برنامه ریزی جفت گیری سگ