پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

متن کامل خبر

دستگاه تناسلی سگ نر


تاریخ ایجاد 1387/04/30  تعدادمشاهده  39666 بازگشت

بیضه ها که درکیسه بیضه قرارگرفته اند اسپرم تولید می کنند که دروزیکول سمینال ذخیره می گردد ودرحین مقاربت انزال می شود. غده پروستات یک مایع مغذی را ترشح می کند که برای زنده نگاه داشتن اسپرمها با آنها مخلوط می شود.

 

بیماریها

تورم پروستات درمبحث انسداد روده مورد بحث قرارگرفته است.

تورم بیضه

دراین عارضه دچارالتهاب می شوند.

علت

معمولا عامل آن آسیب است – یک تورفتگی یا کوفتگی که به هنگام پریدن ازروی مانع ایجاد می شود. بسیاربندرت ممکن است که آنها توسط باکتریها عفونی شوند.

 

نشانه ها

بیضه ها معمولا گرم ودردناک هستند وسگ بشدت ازدست زدن ومعاینه آنها خشمگین می شود. اگرآبسه وجود داشته باشد معمولا درجه حرارت بدن سگ به حدود 50/40 افزایش می یابد.

 

درمان

ممکن است بیضه ها را به عنوان یک اقدام اولیه با آب گرم محتوی نمکهای اپسوم(یک قاشق غذاخوری دریک گالن) تحریک نمود اما همواره بهترین کاراین است که این عارضه توسط دکتردامپزشک درمان شود. او احتمالا کورتیزون طولانی اثررا به همراه آنتی بیوتیک طولانی اثرتزریق خواهد کرد وداروهای ضد درد یا ضد التهاب را به صورت خوراکی تجویزخواهد نمود.

 

تومورهای بیضه

این تومورها غیرمعمول نیستند البته قاعدتا تنها یک بیضه را درگیرمی کنند.

نشانه ها

بیضه سفت وسخت وبدون درد است.

درمان

بنا به همان دلایلی که درمورد برداشتن تومورهای پستانی ذکرشد برداشت فوری بیضه با عمل جراحی لازم است.

تورم حشفه

دراین عارضه راس آلت تناسلی که توسط پرپوس یا غلاف پوشیده شده است دچارالتهاب می گردد.

علت

آسیب موجب آن می گردد البته گاهی درون غلاف توسط باکتریها عفونی می شود.

نشانه ها

غلاف درموارد آسیب دیده به طوربرجسته ای متورم ودردناک است. هنگامی که عفونت وجود دارد ممکن است ترشح چرکی تنها نشانه باشد.

درمان

دکتردامپزشک عارضه را تشخیص خواهد داد ودرمان مناسب را تجویزخواهد نمود. چنانچه ترشح وجود داشته باشد اواحتمالا یک سوآب می گیرد ونوع باکتری رادرآزمایشگاه تعیین می کند. او سپس یک آنتی بیوتیک مناسب را به داخل غلاف تزریق می نماید وهرهفته درمان را تکرارمی کند تا اینکه بیماری ازبین برود.

 

شکستگی استخوان آلت تناسلی

سگ تنها حیوانی است که درآلت تناسلی خود استخوان دارد واین استخوان " استخوان آلت تناسلی" نامیده می شود. گاهی وخوشبختانه فقط گاهی این استخوان می شکند. من شخصا درطول چهل وهشت سال کارتنها دوبارآن را دیده ام.

 

 

علت

تحمل آسیب مستقیم درهنگام آمیزش اجباری باعث آن می شود البته ممکن است این حالت درخلال سوانح جاده ای یا هنگامی که سگ ازروی یک مانع می پرد نیزروی دهد.

نشانه ها

درد شدید وتورم حاد وجود دارد. می توان صدای خش خش را جستجو کرد ومی توان تشخیص را با پرتونگاری تایید نمود.

درمان

این کارتنها درصلاحیت دکتردامپزشک شما است.

 

پیازپیشابراهی

آلت تناسلی سگ نردرحین نعوظ و بویژه درخلال آمیزش برآمدگی گرد وبرجسته ای را درپیرامون قاعده استخوان آلت تناسلی نشان می دهد. این برآمدگی را پیازپیشابراهی می نامند ونقش مهمی درمتصل نگاه داشتن سگ نروماده به یکدیگردرطول مقاربت ایفا می کند. هنگامی که سگ نرو سگ ماده درحین آمیزش به هم قفل می شوند علت آن انقباض عضله مهبل درپیرامون پیازپیشابراهی است. هنگامی که آنها به یکدیگرمی چسبند بهترین چاره این است که آنها را دست کم به مدت چند دقیقه کاملا تنها بگذارید. دستکاری توسط انسان فشارسگ ماده را افزایش می دهد وازشانس شل شدن گرفتگی عضله می کاهد. درحقیقت دوره قفل کردن برای یک جفتگیری موفقیت آمیزطبیعی وضروری است. با وجود این چنانچه این مدت بی جهت طولانی شود با نگاه داشتن سریا بدن سگ ماده قوزپشت آن را فشاردهید وآن را آرام کنید تا سگ نررها شود.

 

اخته کردن ووازکتومی

 

اخته کردن

اخته کردن سگ نرشامل خارج کردن هردوبیضه با عمل جراحی درزیربیهوشی عمومی است. هردوبیضه ازطریق یک شکاف منفرد برروی خط میانی درمجاورت قاعده آلت تناسلی خارج می گردند. این عمل نسبتا آسان وکاملا موفقیت آمیزاست البته سگ نراخته نیزاغلب همانند سگ ماده ای که تخمدانهایش را برداشته اند استعداد چاقی پیدا می کند.

 

مزایا

اخته کردن نه تنها سگ نررا سترون می کند بلکه ازآواره شدن آن ازمنزل جلوگیری می کند وآن را بسیارمطیع ترمی نماید.

معایب

تنها عیب آن ایجاد استعداد چاقی است.

سن مناسب برای اخته کردن

هرسنی پس ازشش ماهگی مناسب است. من یک سگ نرده ساله را بدون هیچ اثرسوء آشکاری اخته کرده ام.

وازکتومی

این روش عقیم کردن شامل قطع هردوطناب اسپرم بردرسگ نرمی باشد. با انجام آن درزیربیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی سگ نربدون ایجاد چاقی سترون می شود. با وجود این این روش نه سگ را ازآوارگی نجات می دهد ونه به هیچ عنوان خلق وخوی آن را عوض می کند. من معتقدم که وازکتومی اجباری گروهی تنها راه عاقلانه برای حل مشکل سگهای ولگرد است. به هرحال تنها سگهای نرویژه تولید مثل با مجوزمخصوص دست نخورده باقی خواهند ماند.

هیچ تردیدی نیست که برای کنترل تولید مثل غیرقابل تشخیص وازکتومی راه بسیاررضایت بخش تری ازبرداشتن تخمدانها یا اخته کردن است.

هموپاتی

هموپاتی درمان بیماری توسط ماده ای است که این ماده درحیوان سالم همان نشانه هایی را ایجاد می کند که دام بیمارازخود بروزمی دهد. این یک روند ترمیم طبیعی با استفاده ازداروهاست که به حیوان کمک می کند تا سلامتی خود را با تحریک ایمنی طبیعی بدن خود بازیابد. به عبارت دیگراین روش بیش ازبیماری به درمان می اندیشد. سالهای زیادی است که این روش درانسان کاربرد یافته است اما درحیوانات هنوزدرحال گذرانیدن مراحل تکاملی خود می باشد البته پاسخ آن درسگها درلگرمی بسیاری را ایجاد کرده است. بدیهی است که حداقل برای توام کردن هموپاتی با درمانهای رایج بایستی یک بیماروخیم وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید هم حیوان وهم بیماری درمان بشوند. به هرحال ادعا شده است که هموپاتی به تنهایی دردرمان اگزمای سگ بیماری دریچه های قلب. دیستمپر. فلجی. تورم کلیه. تورم رحم وکانکرگوش موفق بوده است.

کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

لیسیدن

اناتومی

اطلاعاتی

زایمان

کدام

تشریح

توله

فواید

توضیح

جستجوی

ماهیان

نشدن

جانور

تناسلی

دانلود

دلايل

تصویر

حوادث

انواع

تصاويري

هــــا

نهنگ

نظرات

مهبل

قفل

مار

اله

لاک

رحم

کنسرو

برداشتن

تورم

چنار

اعضا

میگیرد

درازترین

سوپ

درمان

مربوط

دستگاههای

جنسي

تولیدمثل

زنان

آبی

خرگوش

عکسهای

تصاویر

گوسفند

معایب

اندامهای

رشد

اسب

سالم

وان

توليدمثل

باره

بدن

میمون

اطلاعات

اعضای

مشکل

مشخصات

متعلق

توليد

قوچ

ساختار

تكامل

چهار

گاو

درد

مثل

داخل

دررابطه

پروستات

حالت

سگه

عكسهايي

گربه

مورد

مزایا

تصویری

گاومیش

موش

سایت

تناسلي

کن

جفت

عکسی

جنسی

چهارپایان

جانوران

ناحيه

هنگام

زن

خانگي

توان

بزرگترین

فلجی

داروخانه

نحوه

عقیم

انجام

سانان

تولید

پریدن

مختلف

ماله

حیوانی

گراز

ارتباط

ي

بشه

حيوانات

دلیل

تخمدان

میکنند

خانگی

ماهگی

مال

زرافه

بـه

ترین

داشتن

جفتگیری

بـا

استخوانی

وحشی

سیکل

علت

است

بیضه

همراه

,

تصاوير

عكس

پایان

استخوان

Default

شکل

دکتر

گوگل

بستن

چاق

بزرگترين

آمیزش

آلت

سایتهای

پستانی

ماده

تشخیص

بزرگترن

آناتومی

اسبها

درگیر

روش

شکستگی

سگ

تبلت

روشهای

دابرمن

دستگاه

بلندترین

اجباری

زیبا

دنیا

حلزون

فصل

سیاه

آلات

نمایش

آموزش

عکسهایی

نابود

مهدی

یکــــــ

توسط

شیر

نر

طریقه

بزرگ

ادم

نگهداری

عکس

تصاویری

داخلی

میشود

انسان

اینترنت

راس

مكانيسم

حيوان

درحیوانات

سنجاب

الاغ

میمونها

خر

هـم

چند

سگها

دست

بیماری

اخته

حیوانات

tabid

اندام

اندازه

گنده

search

حیوان

بدون

"

میکند

سگی

نظرات کاربران
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 6
مهدی جواد اباد
|
1392/02/31 01:42
1
24
خیلی ممنون از سایت خووووبتون
حسین
|
1392/04/28 15:39
18
16
سلام اطلاعات به صورت علمی مطرح شده بهتر است کمی ساده تر بیان شود.ممنون
م.ص
|
1392/05/16 12:54
3
5
خوبه
من
|
1393/02/28 07:54
0
0
خوبه
فردین
|
1393/09/11 13:50
0
0
واقعا اطلاعاتی که گذاشتین عالیییییییی بود مرسی
فردین
|
1393/09/11 13:51
0
0
واقعا اطلاعاتی که گذاشتین عالیییییییی بود مرسی
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
 

دستگاه گوارش سگ برنامه ریزی جفت گیری سگ